TTÜ

You can upload your files here. One file can be up to 100 MB and the number of uploads is not limited. Studiesleak supports any file format.

I207 Digitaalloogika ja -süsteemid

ttÜ Siin leiduvad materjalid on minu Tallinna Tehnikaülikoolis käimise aja jooksul mitmesugustel põhjustel minu arvuti kõvakettale sattunud. Paljud neist on minu enda tehtud, osad aga kursusekaaslaste nõul, jõul ja eestvedamisel valminud.

Üle viie aasta tagasi läksin ma kümnendasse klassi

Alates 2011.a. vastuvõtust. NB! Enne 2011.a. vastuvõttu oli pisut teine tüüpõpingukava. TTÜ kood IABB02/09 Muudat. incl Kuni september 2011 Nimetus e.k. Äriinfotehnoloogia Nimetus i.k. Business Information Technology Maht 180 EAP Õppeaeg 3 …

EK | Konspektid ja koolitööd

Labor 2 juhend õppeaines IEE1100 Arvutivõrgud sügissemestril 2019. Töö eesmärk. Töö eesmärgiks on tutvuda sidekanalis ülekantavate analoogsignaalidega ja nende kasutamisega signaliseerimiseks ning informatsiooni ülekandeks.

TTÜ, informaatika, 2011 - NeoNet

«Meie instituudis võiks lugeda spikerdamise üsna tõsiseks probleemiks. Vihje ohtrast spikerdamisest on tulnud tudengite endigi poolt,» märkis TTÜ toiduainete instituudi dotsent Katrin Laos. Spikerdamise maht on tema kinnitusel tunduvalt suurem plagieerimisest või tööde ostmisest-müümisest.

No Slide Title arvutivõrgud eksam ttü

Automaadid, realiseerimine Praktikumid Loogikafunktsioonide modelleerimine & minimeerimine Kombinatsioon- ja mäluga skeemide modelleerimine VHDL-s Hindamine Kodutöö – loogikafunktsiooni minimeerimine, realisatsioon ja modelleerimine (40%) Praktikumide ülesannete kaitsmine (30%) Kirjalik eksam (30%) – teoreetilised ja praktilised erineva

Kodakondsuseksamid - Innove

Arvutivõrgud eksami vastused Mikroprotsessortehnika TTÜ Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut. Tallinn, 1995. 141 lk Toimetanud Juhan Nurme Kujundanud Ann Gornischeff Autorid tänavad TTÜ arvutitehnika instituudi lektorit Toomas Konti ja sama instituudi dotsenti Vladimir Viiest raamatu käsikirjas tehtud paranduste ja tÃ

Majandusteaduskond – TalTech

10 © Peeter Ellervee I207 - Digitaalloogika ja -süsteemid - L1 19 Mälu & Protsessor Mälu Protsessor aadress andmed CU PC IR0306 ALU RF 2r/1w 2.3.4.1 aadress andmed

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja arvutivõrgud eksam ttü

10. Infoallikas annab välja kahte erinevat sümbolit tõenäosustega p1 ja p2. Kuidas sõltub infoallika infosisaldus (entroopia) tõenäosuste p1 ja p2 vahekorrast? Kuidas seda seletada? _____ 1999. aasta kahe eksami küsimused 03.06.1999 eksam 1.

Õppekavade register

See õppekava annab sulle, tulevasele juhile, tervikpildi juhtimisest kui protsessist ning juhtimisvaldkondade omavahelistest seostest, arendab sinus juhile vajalikke oskuseid ja aitab leida uusi ideid edu saavutamiseks.

Eksam õppeaines Andmebaaside programmeerimine (IDU0120)

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam kontrollib teadmisi Eesti põhiseadusest, kodaniku põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest ning on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Kodakondsuseksam toimub eksamipunktides, kus eksamitöö täidetakse elektrooniliselt ehk arvutil.

Eksam õppeainetes Andmebaaside projekteerimine ja arvutivõrgud eksam ttü

Ained valib üliõpilane ise TTÜ või teiste ülikoolide õppekavades olevatest õppeainetest. 6 Lõputöö 8 EAP Üliõpilane koostab lõputöö instituudi poolt kinnitatud teemal erialaõppejõu juhendamisel ning . kaitseb seda instituudi õppejõududest ja muudest erialaspetsialistidest koosneva komisjoni . …