Tartu Ülikooli zooloogia osakond bakalaureusetöö tartu ülikool DSpace at University of Tartu is a repository for all electronic materials incl e-theses and e-publications, digitized theses and books, manuscripts and images etc. Search interfaces such as Base, DART-EUROPE etc provides integrated access to millions records from more than 2000 contributors worldwide
Tartu Ülikool - dspace.ut.ee bakalaureusetöö tartu ülikool Sissejuhatuses kirjutab ta, kuidas Tartu Ülikool on hakanud maalinnu süstemaatiliselt registreerima ja kirjeldama. Kahe konkreetse linnuse tutvustamisel on suurt rõhku pööratud ümbritsevate loodusolude detailsetele kirjeldustele: sel moel on seletatud linnuse (looduslikke ja tehislikke) kaitserajatisi.
Tartu Ülikool - dspace.ut.ee Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut Merit Kangro ÜLIÕPILASTE PARTNERI EELISTUSED JA NENDE MUUTUMINE AASTATEL 2001-2013 Bakalaureusetöö Juhendaja: PhD, K. Kasearu Juhendaja allkiri: Tartu 2013
Bakalaureusetöö juhend | Tartu Ülikooli filosoofia ja bakalaureusetöö tartu ülikool Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli zooloogia osakond
Kaitstud bakalaureusetööd | Ühiskonnateaduste instituut bakalaureusetöö tartu ülikool Lõputöö teemad . Hea üliõpilane! Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.
Tartu Ülikool bakalaureusetöö tartu ülikool Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Õppekorraldus | Tartu Ülikool bakalaureusetöö tartu ülikool Inglise keel ja kirjandus Bakalaureuseõpe Ajakava. Inglise keele ja kirjanduse eriala sisseastumiseksam toimub testi vormis ja see sooritatakse inglise keeles. Testi tegemiseks on aega kaks tundi.. Testi esimene osa kontrollib sõnavara ja grammatikaoskuseid. Võimalikud ülesande tüübid selles osas on lünktekst, sõnatuletus, sünonüümide ja antonüümide, kollokatsioonide ning
Bakalaureuseõppekava ülesehitus | Tartu Ülikool bakalaureusetöö tartu ülikool Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust. Loe lähemalt andmekaitsetingimustest. Leave this field blank
Tartu Ülikool Bakalaureusetöö võib olla teoreetiline või empiiriline uurimus. Mõlemal juhul peab töö kirjutaja määratlema, milles seisneb temapoolne originaalpanus. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame …
DSpace Home Tartu Ülikooli õppekavade ülesehitust kehtestab õppekava statuut. Õppekava on dokument, mis määrab tingimused õppeastme lõpetamiseks: milliseid õppeaineid ja millises mahus peab õppima, kui suures mahus on võimalik aineid valida, milline on nominaalne õppeaeg jm. Õppekavade koostamisel on lähtutud eeldusest, et ühe õppeaasta jooksul kogub tudeng 60 EAP.
Inglise keel ja kirjandus | Tartu Ülikool Eripedagoogika osakonnas kaitstud üliõpilastööd 1998–2013. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.
Üliõpilastööd | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut bakalaureusetöö tartu ülikool Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. Kui viitad mõne organisatsiooni sisekasutuses olevatele andmetele, võiks sõnastus olla võimalikult täpne, et organisatsiooni poole pöördudes saaks vastava dokumendi üles leida.
Tartu Ülikooli zooloogia osakond Ülikool tühistab akadeemilisele puhkusele siirduva üliõpilase registreeringud õppeainetele, välja arvatud juhul, kui üliõpilane esitab koos akadeemilise puhkuse avaldusega nimekirja õppeainetest, millele ta oli akadeemilisele puhkusele minnes registreerunud ja mille läbimist soovib …
Lõputöö teemad | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut Kolmapäeval Tartu Ülikoolis bakalaureusetöö kaitsnud Edith K. põhjustas kohaletulnute hulgas lausa naeru- ja aplausipuhangu, kui ajalootudeng Kristjan Sander küsis, millist Martin Lutherit kaitsja ikkagi silmas peab. Sanderi väitel oli sõnasõnaline vastus: «Ma pean silmas mustanahalist, kes …