E- äriregistri päringuvõimalused ja hinnad - RMP.ee
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.
Kliendile | Firmatugi OÜ e äriregister nimepäring
Teie e-mail * Ostjate ja juhatuse liikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, täpsed kodused aadressid (tegelikud elukohad) ning millise isikuttõendav dokumendi (ID-kaart, pass või …
Täpne otsing – Riigi Teataja
Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
Kontakt | Likvideerimiskeskus e äriregister nimepäring
Rea nimi: Rea nr: Aruande majandusaastal: Eelmisel majandusaastal : RAHA JA PANGAKONTOD: 10: 12 836.00: 7 379.00 : NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU: 80: 882.00: 3 031.00
Esileht - Advokaadibüroo Narlex e äriregister nimepäring
Stream E-ÄRIREGISTER - teadliku ettevõtja esmane infoallikas, a playlist by waxtu from desktop or your mobile device
Kasulikud viited - wasp.ee
Äriregister – menetlusteave, lihtpäringud, tasuta B-kaardi koopia; Äriregisternimepäring (ärinime sobivuse kontroll) Äriseadustik; Käibemaksukohustuslasena registreeringu kontroll; Kaubamärkide andmebaas; Krediidiinfo – maksehäirete olemasolu; Litsentseeritavad tegevusalad; Majandustegevuse registri registreeringu kontroll
e-äriregister | RIK
Pakume mitmekülgset õigusteenust erinevates valdkondades ning üks peamisi teenuseid läbi aastate on olnud ka klientide esindamine kohtuvaidlustes.
Äriregistri teabesüsteem e äriregister nimepäring
Teie e-mail * Ostjate ja juhatuse liikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, täpsed kodused aadressid (tegelikud elukohad) ning millise isikuttõendav dokumendi (ID-kaart, pass või …
E-äriregister
Sisemine versioon: EMTAK 2008.3.1. tegevusala.emtak@rik.ee
Valmisfirmad | Likvideerimiskeskus
Täpne otsing. Täpse otsingu lehel on võimalik eraldi otsida avaldatud seaduste, üleriigiliste määruste, Vabariigi Valitsuse korralduste ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste, akti andja poolt vastuvõetud sõnastuses algtekste, kohaliku omavalitsuse üksuste algtekste ning moodulpäringuga õigusteavet teistelt veebilehtedelt.
Äriregistri teabesüsteem
Lepinguline kasutaja saab kasutada laiendatud otsinguvõimalustega päringusüsteemi- detailpäring. Lisaks ärinimele ja registrikoodile võimaldab e-äriregister otsida tegevusala, aadressi, õigusliku vormi, staatuse, juhatuse liikme nime jm järgi. Lepingulisel kliendil on piiramatu ligipääs kõigile e
Äriregistri teabesüsteem e äriregister nimepäring
Äriregister lihtpäring Nimepäring Äriregistrist. Maksustamine: Maksumaksja personaalse viitenumbri otsing Käibemaksu kohustuslase numbri otsing Riigi tulude kontod Kogumispensioniga liitumise päring Maksudeklaratsioonide blanketid Euroopa Liidu KMK numbri otsing. Maksud Eestis 2019.
Valmisfirmad | Likvideerimiskeskus
Stream E-ÄRIREGISTER - teadliku ettevõtja esmane infoallikas by waxtu from desktop or your mobile device
EMTAK -Klassifikaatori otsing v1.9.35 e äriregister nimepäring
E-Äriregister. Absurdne olukord: kuigi ettevõttest on alles vaid tühi kest ja võlad, register teda poolelioleva kohtuvaidluse tõttu ei kustuta . 16.juuni 2019 15:05. Veerand sajandit e-riigi lahendusi. 01.veebruar 2019 00:00.