Kõrvaleriala | Tallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud
Õppetasud | Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud
TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm
Tartu Ülikool: bioloogia, geenitehnoloogia, ökoloogia ja elustiku kaitse, bioloogia ja elustiku kaitse, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta bioloogiaõpetajatele (60 EAP) Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, pedagoogika (loodusteaduste suunal
Noorsootöö | Tallinna Ülikool
EXU Tallinna Ülikool. 106 likes · 29 talking about this. EXU (ettevõte x ülikool) viib kokku organisatsioonid ja teadustöötajad ning üliõpilased, et koos
ELU - Tere tulemast
Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.
Õppekorralduslikud terminid < Õppekorraldus < Õppeinfo
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Kopli Ametikool sõlmivad koostööleppe (03.10.2018) Lõputu tööpõld meelitab õeks õppima (05.09.2018) Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustavad sel sügisel õpingutega 476 esmakursuslast (03.09.2018) Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis valmis juurdeehitus (30.08.2018) (210 EAP, EHIS kood 1467)
Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja | Tartu Ülikool
Tartu Ülikool: bioloogia, geenitehnoloogia, ökoloogia ja elustiku kaitse, bioloogia ja elustiku kaitse, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta bioloogiaõpetajatele (60 EAP) Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, pedagoogika (loodusteaduste suunal
Sessioonõpe < Abituriendile < Sisseastuja < Tallinna
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Hinnakiri < Avatud õpe < Täiendusõppija < Tallinna
Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam …
TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm
ÕPPEKAVA TÄITMINE MINIMAALSES MAHUS. Õppekava täitmist minimaalses mahus hinnatakse vaid esimese aasta üliõpilastel. Esimese aasta sügissemestri lõpuks peab olema sooritatud täiskoormusega õppes vähemalt 15 EAP ulatuses oma õppekava aineid (välja arvatud doktoriõppes), et üliõpilast ei eksmatrikuleeritaks edasijõudmatuse tõttu.
Tallinna Ülikool - Koolitused eap tallinna ülikool
TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus MATEMAATIKA, MAJANDUSMATEMAATIKA JA ANDMEANALÜÜS 2. Õppekava nimetus inglise keeles MATHEMATICS, MATHEMATICAL ECONOMICS AND DATA ANALYSIS 3. Kõrgharidustaseme õpe bakalaureuseõpe 4. Õppevorm(id) statsionaarne õpe 5. Õppeasutus(ed) Tallinna Ülikool 6. Õppekava maht (EAP) 180
Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! eap tallinna ülikool
Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel
Tallinna Ülikool I Tallinn University - YouTube eap tallinna ülikool
Kõrvaleriala omandamiseks valib üliõpilane kõrvaleriala peaerialaga samalt või mõnelt teiselt õppesuunalt ning omandab täiendavaid teadmisi ja oskusi kõrvalerialal tööle asumiseks ja õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala maht on 48 EAP, olenemata sellest, kas kõrvaleriala omandatakse ühe või mitme õppeastme läbimise jooksul.