Tark müük ja taustakontroll – juhised ettevõtete
Peale aruande registrile saatmist saadetakse ettevõtte e-mailile esitamist kinnitav kiri. Lisaks keskkonnas olevatele kontrollidele vaatab esitatud aruanded üle ka registriosakond ehk Äriregister. Juhul kui registriosakond leiab, et aruannet on vaja täiendada või esitaja ise soovib seda peale registrile saatmist korrigeerida, saab e
Ettevõtte registreerimine | Eesti.ee
Ettevõtte sõnul tulenes positiivne kasv varasemate aastate investeeringutest ning tegevuse laienemisest Lõuna-Euroopasse. AMETLIKUD TEADAANDED . Riigivara võõrandamise teated, 00.00.0000 Vastavalt riigivaraseaduse § 50 lõikele 1 teatame, et Maa-amet võõrandas avalikul enampakkumisel Keskkonnaministeeriumi valitsemisel
Ettevõtjaportaal | RIK
e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.
Äriregistri teabesüsteem
ettevõtte äriregister Inforegister kasutab ärivõrgustiku kontseptsiooni firmade ning juhatuse liikmete vaheliste seoste tuvastamiseks ning visualiseerimiseks. Kui soovid oma kliente ja partnereid paremini tundma õppida, siis on ärivõrgustik vaieldamatult tõhus tööriist.
Äriregistri teabesüsteem
ettevõtte äriregister Esimesed tegevuslood 100 000 ettevõtte kohta on Inforegister täna avalikustanud sellisena nagu need on – loodud inimese ja roboti (tehisintellekti) koostöös, kus inimene õpib robotile käsklusi andma ja robot inimese soove tundma. Mida aeg edasi, seda efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks nende kahe omavaheline koostöö kujuneb.
e-Äriregister
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.
ariregister.rik.ee
Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:
inforegister.ee
Ja nimelt on ettevõtte põhikirjas kirjutatud nii: Osaühingu sissemakseta asutamise korral tasub osanik osa eest täielikult 6 aasta jooksul, kuid kõige hiljem äriseadustiku § 140´ lõikes 2 või 3 nimetatud nõude esitamisel. Ehk siis sellega on ettevõtte näinud juba ette punkti 2 (2.
Inforegistris on avalikustatud 100 000 ettevõtte tegevuslood
Ettevõtetele mõeldud andmebaas, mis võimaldab mugavalt hankida äriks vajalikku infot kõigi Eesti ettevõtete ja eraisikute kohta. Tasuta omanikud, juhatus, seotud ettevõtted, kinnistud, B-kaart
OÜ aadressi muutmine äriregistris - RMP.ee
Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].