Lehekülge ei leitud - eesti.ee
Kõigile arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive (ehitus- ja kasutusload, kirjalikud nõusolekud), muusikakooli-, ringide-, toitlustus-, lasteaiatasusid ning muid tasusid märkides ära, mille eest tasutakse.
Images of Hiiumaa Maavalitsus
Hiiumaa vald on kogu Hiiumaa saart hõlmav maakonna ainus omavalitsus, Hiiumaa on armas, peresõbralik, loodust hoidva ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saar Läänemeres, kus on atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond. Tule Hiiumaale!
Maavalitsus - Maakonnaplaneering
Certainly the house with the tower located on Kärdla’s central square can be a big help – there is the Hiiumaa tourist information office. Of course, nothing should stop you from striking out on your own, rucksack on your back and map in hand, or heading to one of the posted hiking trails, but you could miss a lot this way.
hol.hiiumaa.ee
See artikkel vajab ajakohastamist. Palun aita selle artikli sisu ajakohastada. (Kuidas ja millal see märkus eemaldada?
Hiiumaa.ee activities
Liigu järgmisele sisuosale. Otsitavat lehte ei ole olemas. Meil on väga kahju, aga paistab, et otsitavat lehte ei ole olemas. Palun kasutage portaali otsingumootorit või sisukaarti.
Hiiumaa - Maakonnaplaneering
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnajuhataja . Väino TÕEMETS +372 715 5800: vaino.toemets@fin.ee : Harju talitus.
Kontakt - hiiuvald.ee
Hiiumaa ar engustrateegia 2020+“ rakendamiseks korraldavad Hiiumaa Omavalitsuste Liit ja Hiiu Maavalitsus koostööseminari 3. oktoobril 2013 kell 15 Hiiumaa Ametikoolis. Oodatud on kõik Hiiumaa käekäigust ja tulevikust huvitatud riigi, omavalitsuste ja nende hallatavate asutuste, kolmanda sektori organisatsioonide esindajad ja
Hiiu Leht
Hiiu County. Hiiu County (Estonian: Hiiu maakond), or Hiiumaa, is one of 15 counties of Estonia, being the smallest county both in terms of area and population. It consists of Hiiumaa (German, Swedish: Dagö), the second largest island of Estonia, and several smaller islands near it.
Kontakt - Maakonnaplaneering
Hiiumaa vallavalitsuse teenistujad ja nende kontaktid. Kõigile arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive (ehitus- ja kasutusload, kirjalikud nõusolekud), muusikakooli-, ringide-, toitlustus-, lasteaiatasusid ning muid tasusid märkides ära, mille eest tasutakse.
Regionaalhaldus ja maavalitsuste lõpetamine
Certainly the house with the tower located on Kärdla’s central square can be a big help – there is the Hiiumaa tourist information office. Of course, nothing should stop you from striking out on your own, rucksack on your back and map in hand, or heading to one of the posted hiking trails, but you could miss a lot this way.
Hiiumaa.ee teenused Hiiu Maavalitsus hiiumaa maavalitsus
Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid.. Osakonda luuakse igas maakonnas talitused, kus hakkab sõltuvalt maakonnast töötama 3–6 töötajat.
Vallavalitsus - Saaremaa vald
Hiiumaa sõbra au­nimetuse pälvis tänavu ettevõtja Tanel Malk, kes paarkümmend aastat tagasi tuli koos sõpradega saarele ja asutas oma ettevõtte, ehitus­materjalide kaupluse. Kaupluse nimi Faasion mõeldi välja põhimõttel, et see algaks f-tähega ja ei tähendaks midagi.
Teenistujad - Hiiumaa vald
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks.