Jäätmemajandus - Hiiumaa vald
Matusetoetus. Toetuse suurus 250 eurot Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja Hiiumaa Vallavalitsusele taotluse.. Matusetoetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu rahvastikuregistri järgi Hiiumaa valla elaniku surma korral.
Hiiumaa - Wikipedia
hiiumaa suurus Täiendav lapsetoetus. Toetuse suurus: lapse 1 aastaseks saamisel 200 eurot; lapse 2 aastaseks saamisel 200 eurot; Täiendavat lapsetoetust lapse ühe ja kahe aastaseks saamisel makstakse taotluse alusel lapsevanemale tingimusel, et laps on valla elanik.. Mitmike puhul makstakse täiendavat lapsetoetust iga lapse kohta
Matusetoetus - Hiiumaa vald
Hiiumaa geograafilised punktid on: Ristna 22º 2’ 22’’, Sarve 23º 4’ 10’’, Tahkuna neem 59º 5’ 36’’, Emmaste Rannaküla neem 58º 41’ 13’’. Hiiumaa kaugus mandri-Eestist on 22 km ja naabersaarest Saaremaast 6 km. Rootsi rannikuni läänes jääb umbes 250 km ning Soome rannikuni põhja pool 120 km.
Hiiumaa - Puhka Eestis
Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri. Vastu võetud 18.10.2018 nr 37 jõustumine 01.11.2018, § 17 lg 2 punktid 2-4 ja § 25 lg 1 p 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2020. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu - Projektid
hiiumaa suurus Hiiumaa peamised vaatamisväärsused nii looduse kui ka kultuuri vallas on koondatud nn tuletorniringi. Saarel leidub palju mõnusaid väikesi turismitalusid ja puhkemaju. Külasta kindlasti ka Hiiumaaga teetammi abil ühendatud Kassari saart, mis on kuulus looduskauni kadakametsa poolest.
HUUSI HOLIDAY - HIIUMAA MAJUTUS. ELAMUSED. ERIÜRITUSED.
hiiumaa suurus Iidlaste riideringlus has 1,708 members. Siia postitame oma riided/jalanõud mida soovime osta/müüa/vahetada, miks ka mitte niisama ära anda!!!. Hiiumaa vald. Müüa uus meeste talvejope, suurus XL. Pikkus ees 77cm, laius 69cm, varuka pikkus kaenla alt 60cm. Anu Rents. 10 September at 01:22. Reserved poolsaapad. 40. €12. 92133.
Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus – Riigi Teataja
hiiumaa suurus (1) Osavald on Hiiumaa valla (edaspidi vald) maa-alal ja koosseisus Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide
Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri – Riigi Teataja
hiiumaa suurus Hiiumaa jäätmejaamas pressitakse olmejäätmed kokku ja saadetakse mandrile. jäätmemahuti suurus, arv, tühjenduse sagedus ja vajadusel andmed muuta enne lepingu allakirjutamist ning tagastamist. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab vedaja osutama jäätmeveo teenust
Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri – Riigi Teataja
hiiumaa suurus Hiiumaa Vigursaagijate Selts - Uute tehniliste vahendite ostmine Hiiumaa Vigursaagijate Seltsile 4912.24912. MTÜ Pühalepa Motoklubi - Hiiumaa Motospordikeskuse raja II etapi ehitustööd 7821.9. MTÜ Hiiumaa Jõualade ja Rühmatreeningu Selts - Seadmed ja tarvikud jõusaali- ja rühmatreeningu spordi arendamiseksHiiumaal 3587.22
Hiiumaa.ee info
Hiiumaa asend, suurus ja naabrid. Hiiumaa pindala on 989km² ja on suuruselt teine saar Eestis Saaremaa järel. Asub Läänemere idaosas ja vähim kaugus mandrist on 22 km (foto.2). Hiiumaa rannajoon pikkus 310 km on hästi liigendunud Naaber maakonnaks on Saaremaa (foto.1).
Täiendav lapsetoetus - Hiiumaa vald
hiiumaa suurus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel. 1. peatükk Üldsätted § 1. Üldsätted (1) Hiiumaa valla vara valitsemise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Hiiumaa valla munitsipaalomandis oleva vara (edaspidi vallavara) omandamise, valdamise, kasutamise ja käsutamise üldised alused.