Lõputööde hindamine < Informaatika < Bakalaureuseõpe
Tallinna Ülikool Kunstide Instituut Kunstiteraapiate osakond Maarja Metstak PSÜHHIAATRILISEL RAVIL VIIBIVATE NOORUKITE ESMASE HINDAMISE MEETOD MUUSIKATERAAPIAS.
Välishindamine < Kvaliteedijuhtimine < Juhtimine < Ülikool
NB! Senini kehtinud korra järgi toimunud tagasiside küsitlustele vastamist 18/19. õa kevadsemestril ei toimu. Üliõpilastel (k.a eksternid, külalisüliõpilased jne) on iga semestri lõpus võimalik anda tagasisidet õppeainete kohta, millele nad on registreeritud.
Informaatika | Tallinna Ülikool hindamine tallinna ülikool
Tallinna ülikoolis kasutatakse nii eristavat kui ka mitteeristavat hindamist. Õpitulemuste kontrolli (eksami või arvestuse) eesmärk on hinnata, kas üliõpilane on saavutanud õppeaine õpiväljundid. Õpiväljundid on õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused).
Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste Instituut
Hindamine. Hindamine. Kinnitatud Tallinna Tehnikagümnaasiumi direktori 31.08.2018 käskkirjaga nr 20/1-2 Jõustub 03.09.2018 Hindamise korraldus Tallinna Tehnikagümnaasiumis Tallinna Ülikool. Tartu Ülikool. KONTAKT. Tallinna Tehnikagümnaasium. Sõpruse pst. 187, 13415 Tallinn.
Infotehnoloogia juhtimine | Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste Instituut Sirje Pint LAPSE ABIVAJADUSE HINDAMINE LASTEKAITSESEADUSE KONTEKSTIS JÕGEVAMAA NÄITEL Magistritöö Juhendaja: dotsent Karmen Toros, PhD Tallinn 2016 . 2 RESÜMEE Sirje Pint (2016) Lapse abivajaduse hindamine lastekaitseseaduse kontekstis Jõgevamaa
LAPSE ABIVAJADUSE HINDAMINE - Sotsiaalministeerium
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
KOOLITUSKALENDER
Tallinna Ülikool, Narva mnt 29 12.11.2019 - 19.11.2019 Ettevõtlikkust toetavad õpetamismeetodid koolis õpetavale mentorile – kuidas muuta tund õpilastele huvitavaks?
Õpetamise ja õppeainete tagasiside | Tartu Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm hindamine tallinna ülikool
TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus MATEMAATIKA, MAJANDUSMATEMAATIKA JA ANDMEANALÜÜS 2. Õppekava nimetus inglise keeles MATHEMATICS, MATHEMATICAL ECONOMICS AND DATA ANALYSIS 3. Kõrgharidustaseme õpe bakalaureuseõpe 4. Õppevorm(id) statsionaarne õpe 5. Õppeasutus(ed) Tallinna Ülikool 6. Õppekava maht (EAP) 180
KOOLITUSKALENDER hindamine tallinna ülikool
Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine: analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju ettevõtte põhiprotsessidele, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid IT strateegiate kavandamisel ja realiseerimisel, juhtida ettevõtte IT arendus
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Eksamid ja arvestused Õppeainele registreerumisega võtab üliõpilane endale kohustuse läbida vastavas aines õpiväljundite lõpphindamine, st eksam või arvestus . Hinnata võib ka jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, referaate jne, mille tulemusi ei …
Üliõpilaste hindamine - Tartu Ülikool
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Tallinna Ülikool Kunstide Instituut Kunstiteraapiate osakond hindamine tallinna ülikool
Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste Instituut Sirje Pint LAPSE ABIVAJADUSE HINDAMINE LASTEKAITSESEADUSE KONTEKSTIS JÕGEVAMAA NÄITEL Magistritöö Juhendaja: dotsent Karmen Toros, PhD Tallinn 2016 . 2 RESÜMEE Sirje Pint (2016) Lapse abivajaduse hindamine lastekaitseseaduse kontekstis Jõgevamaa