Jäneda kooli 1. ja 4. klassi ajaveeb: Põrsakese mängud
Rühmades näidendi lavastamine - maht 4 ainetundi 1. “Loomade talvekorter”. Õpikus oleva näidendi käsitlemine eesti keele tunnis, rollide loosimine, järgmiseks tunniks kodune ülesanne: harjuta kodus oma tegelase jutu lugemist.
Airi klassi ajaveeb: Teatevõistlused
Ole valmis kooli kohustusliks kirjanduseks! Kooli kohustuslik kirjandus. Siit leiad klasside kaupa koolide soovitusliku kohustusliku kirjanduse, mis võiksid kõigil teistelgi läbi loetud olla, sest nimekirjadest leiab palju häid klassikuid.
viiveklassiajaveeb: Matemaatika - 1.Klass
Peastarvutamine Vihmapiiskadega mäng Korrutustabel 1 Korrutustabel 2 Korrutustabel 3Learn Teie tabelid KORRUTAMINE Erinevad mängud (inglise keeles) Korrutamismäng Lõbus laskmismäng korrutustabeli kinnistamiseks J agamine Mäng, Kus tuleb klikkida Õige vastuse ajal Arvuta JA värvi Aplusmath Hidden Picture - Peidetud pilt (+, -, *, :) Matho -
matemaatika - Õppematerjalid klassi mängud
Lehe sisu Veebiaadress; Materjalid 4. klassile mottwikist. http://mott.edu.ee/mottwiki/index.php/Materjalid_4._klassile : Pranglimine http://www.miksike.ee
Katrini klassi koduleht: Meie klassiõhtu. klassi mängud
Toredad mängud ootavad sind paremal - MATEMAATIKA I klassile. Avasta uued mängud, kus sa saad oma arvutamisoskust proovile panna :)
Kooli kohustuslik kirjandus | Rahva Raamat
Mängud, võistlused, tants jne. Skulptuurimäng. Meie klassi parimad kirjutajad olid Dagne 95 õigesti kirjutatud sõnaga, Anettel oli õigesti 86 sõna, Roccol 84, Kärt Mial 83, Henril 77. KÄNGURU Benjaminide grupis osales kokku 5205 5.-6. klassi õpilast. Maksimaalselt oli võimalik saada 150 punkti.
Poiste PU16 klassi EMV 19.10.19 mängud - 11:00 ja 12:30
Õpitoas "Supilinna radadel" tuli juhist lugedes kaardil orienteeruda, kui kõik õige, ilmus kaardile Keräneni raamatust tuttava koha kujutis, mida siis ise tuli vastavalt ka täiendada.
Jane materjalid: 3. klassi materjalid
See teos on litsentseeritud . Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
matemaatika - Õppematerjalid
oktoober - osalesime võileibade joonistusvõistlusel ja auhinnatud sai meie klassi Sonia. 20.10 kell 12.00 algkooli ühiskülastus Artise kinno. Vaatame filmi "Tuule vennad".
Margiti klassi blogi: oktoober 2018 klassi mängud
Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started
TaskuTark
Tolleaegne linnapilt nägi ikka hoopis teistsugune välja kui praegu: maja taga oli väike põllumaa, kus kasvatati köögivilja. Lehmad, lambad ja sead aeti hommiku saabudes mööda linnatänavaid linnast välja karjamaale ja õhtuks jälle tagasi.
Viited 4. klassile - Eve klassid - Google Sites
Eesmärk oli koostada kogumik, mis hõlmaks matemaatika-alaseid mõisteid ning nende rakendusi ülesannete lahendamisel, mis peaks õpilasel olema omandatud 6. klassi lõpuks. Õppematerjal koosneb mõisteid selgitavatest HTML-lehtedest, milleni on võimalik jõuda erinevate sisukordade kaudu.
MATEMAATILISED MÄNGUD - webzone.ee klassi mängud
Järv (ld. keeles lacus) on seisva veega siseveekogu, millel puudub vahetu ühendus merega. Siseveekogud katavad maakera pinnast 4,2 miljonit km² ehk vaid paar protsenti.
Jane materjalid: 1. klassi materjalid
Peastarvutamine Vihmapiiskadega mäng Korrutustabel 1 Korrutustabel 2 Korrutustabel 3Learn Teie tabelid KORRUTAMINE Erinevad mängud (inglise keeles) Korrutamismäng Lõbus laskmismäng korrutustabeli kinnistamiseks J agamine Mäng, Kus tuleb klikkida Õige vastuse ajal Arvuta JA värvi Aplusmath Hidden Picture - Peidetud pilt (+, -, *, :) Matho -
TEGEMISED 5.KLASS | king1a2014
Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the …