Kuidas sai alguse võlaõiguse kommentaaride idee? - YouTube

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne Toimetaja(d) Nimed sisestada formaadis "Perenimi, Eesnimi" ja mitu nime eraldatuna semikooloniga. P.Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi Kirjastus Juura, Õigusteabe AS ISBN 9789985752401 Ilmumisaasta

VÕLAÕIGUSSEADUS III KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Martin

kommenteeritud võlaõigusseadus

Jätka: OÜ Juura © 2019

Kuidas sai alguse võlaõiguse kommentaaride idee? - YouTube

kommenteeritud võlaõigusseadus

© Interstellar Ventures OÜ | Kõik õigused kaitstud. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Dreamcom Solutions OÜ

Võlaõigusseadus: kommenteeritud väljaanne. Üldosa

Õiguskaitsevahendite kasutamise üldised eeldused Kehtiv võlasuhe. Õiguskaitsevahendite kasutamise esimene eeldus on isikutevahelise kehtiva võlasuhte olemasolu. Võlasuhe on VÕS § 2 lg 1 järgi õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (võlgniku) kohustus teha teise isiku (võlausaldaja) kasuks mingi tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda

Võlaõigusseadus : kommenteeritud väljaanne (Book, 2006

kommenteeritud võlaõigusseadus

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2006, § 4, komm 4.1. 5 Tuvastusnõuded (reeglina) ei aegu Nagu nähtub TsÜS-i sõnastusest, alluvad aegumisele nõuded, millega nõutakse teo tegemist või sellest hoidumist ehk nõudeõigused. Tuvastusnõuded seevastu ei aegu, kuid vaatamata

Seaduste kommenteeritud väljaanded | Tartu Ülikooli

Võlaõigusseadus I. Üldosa (§-id 1-207). Kommenteeritud väljaandest“ ja Võlaõigusseadus Kommenteeritud väljaandest“. Väga oluline osa on ka kasutatud kohtupraktikal. Samuti on tähtsal kohal perioodikaväljaanded, mille all on mõeldud nii arstiteaduslikke, õigusteaduslikke kui ka populaarteaduslikke väljaandeid.

ETIS - Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne

kommenteeritud võlaõigusseadus

© Interstellar Ventures OÜ | Kõik õigused kaitstud. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Dreamcom Solutions OÜ

Juura

VÕLAÕIGUSSEADUS III KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [MARTIN KÄERDI, VILLU KÕVE, IRENE KULL, PAUL VARUL] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta.

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne - Apollo

kommenteeritud võlaõigusseadus

Võlaõigusseadus võeti Riigikogus vastu 26. septembril 2001 ning jõustus 1. juulil 2002. Eesti ühiskonna jaoks olulise tähtsusega Võlaõigusseadus on samaaegselt ka kõige mahukam seadus. Just suure mahu tõttu ei ole võimalik avaldada kogu seaduse kommentaare ühe raamatuna.

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

kommenteeritud võlaõigusseadus

Käesolev raamat on Võlaõigusseadus I üldosa. Kommenteeritud väljaande järjeks, sisaldades võlaõigusseaduse 2.-7. osa (paragrahvid 208-618) kommentaare. Kommentaarides on selgitatud iga kommenteeritava paragrahvi eesmärki ja näidatud selle aluseks olevaid allikaid. Peamine tähelepanu on pööratud paragrahvi sisu selgitamisele

VÕLAÕIGUSSEADUS II KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Villu Kõve

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi (Autor) Hinda. Võlaõigusseaduse kommentaaride kolmas osa sisaldab ühe ulatuslikuma, 8. osa, teenuse osutamise lepingute kohta käivaid kommentaare, samuti 10. osa, lepinguväliste kohustuste kohta käivaid kommentaare.

Võlaõigusseadus I, kommenteeritud väljaanne | Digiraamat

kommenteeritud võlaõigusseadus

Logi sisse, et luua konto ja saada osa parimatest pakkumistest. E-posti aadress või isikukood. Salasõna Unustasid salasõna?