Geoloogiateenistuse moodustamine
KÄSKKIRI Tallinn 02. september 2009 nr 140 Vabaainete tasuta õppimise võimaluste kehtestamine Tuginedes TTÜ põhikirja § 9 lg 2 punktile 6, käsin Võimaldada RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel lisaks oma õppekavas ette nähtud kahekordsele tasuta vabaõppe mahule õppida tasuta järgmisi vabaaineid:
Images of Käskkiri Ttü
käskkiri ttü
Teenekate töötajate autasustamine TTÜ kuldmärgiga (vt 17.08.2006 käskkiri nr 287/P). Kell 13.00 algab peahoone siseõues traditsiooniline töötajate piknik, esineb TTÜ puhkpilliorkester Reet Braueri juhendamisel. Tantsuks ja meeleoluks mängib ansambel P.S. Troika. Pakutakse sööke ja jooke, kaasa võib võtta oma piknikukorvi.
Kinnitatud on Tallinna Tehnikaülikooli töötasustamise
käskkiri ttü
Kõrgema- ja Keskhariduse Ministeeriumi käskkiri 19. aprillist puidutöötlemise kateeedri asutamisest TPI-s 01. sept. 1979. a. 1981: TTÜ struktuurireformi raames moodustatakse alates 01.01.2017 uus materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut ja puidutöötlemise …
TTÜ rektori valimiskogu
käskkiri ttü
TTÜ õppekorralduse eeskiri (ÕKE) TTÜ lõpetamise eeskiri TTÜ keeleõppe korralduse eeskiri Rektori käskkiri vabaainete tasuta õppimise võimalustest Praktika korraldamisega seotud dokumendid jms. Õppekorraldus 16/09/2012
KÄSKKIRI
Rahandusminister ja EKRE aseesimees Martin Helme ütles esmaspäeval koalitsiooninõukogu toimumise järel, et kui koalitsioonipartnerid survestavad Mart Järvikut maaeluministri kohalt lahkuma, siis "seda valitsust enam pole".
õigusõpetus
KÄSKKIRI Tallinn 11. mai 2016 nr 76 TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu koosseisu kinnitamine Tuginedes TTÜ Küberneetika Instituudi (edaspidi KübI) põhikirja punktile 2.1.5 ja KübI
Varasemad tulemused - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
käskkiri ttü
TTÜ esileht Tudeng ametisse nimetamise käskkiri, kutsetunnistus, näidiste mapp, viide valminud tööle, eneseanalüüs vms). 3) Käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentide või muude tõendusmaterjalide esitamata jätmist loetakse taotlemisest loobumiseks.
Kopli 101 õppehoone < Ajalugu < Akadeemia < Eesti
käskkiri ttü
KÄSKKIRI Tallinn 02. september 2009 nr 140 Vabaainete tasuta õppimise võimaluste kehtestamine Tuginedes TTÜ põhikirja § 9 lg 2 punktile 6, käsin Võimaldada RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel lisaks oma õppekavas ette nähtud kahekordsele tasuta vabaõppe mahule õppida tasuta järgmisi vabaaineid:
mehaanikateaduskonnas
Valmimas on TTÜ Muuseumi digiteek, mis koondab TTÜ fotopärandit. Digiteegis saab tutvuda muuseumi foto-, negatiivi- ja dokumendikoguga, milles leidub TTÜ ja tehnikateaduse ajaloo jäädvustusi. Digiteegi olulise osa moodustab digifotokogu, mis sisaldab ülikooli sündmuste pildistusi alates 2001. aastast.
Ajalugu < Puidutehnoloogia labor < Laborid ja teenused
käskkiri ttü
TTÜ õppekorralduse eeskiri (ÕKE) TTÜ lõpetamise eeskiri TTÜ keeleõppe korralduse eeskiri Rektori käskkiri vabaainete tasuta õppimise võimalustest Praktika korraldamisega seotud dokumendid jms. Õppekorraldus 25/08/2011
Raadio- ja sidetehnika instituudi uudised
Ostetud voucherid: 2 052 844 / Säästetud: 20 221 278€ Chilli on üks suurimaid Eesti E-kaubanduse Liitu kuuluvaid ostukeskkondi, mis tegutseb Eesti turul juba alates 2010. aastast ja müüb igakuiselt kümneid tuhandeid sooduspakkumisi.
Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) sektor
käskkiri ttü
põlevkivi ca 29 milj. tonni. 1998.aastal kirjutasid TTÜ Mäeinst ituudi lektorid Ingo Valgma ja Paul 1.On kirjutatud keskkonnaministeeriumi poolt käskkiri 30.november 2010 nr 1/08 „ Riigi huvi seisukohalt tulevikuperspektiivis oluliste maapõue uuringusuundade ja selleks vajalike kompetentside visioniseerimise töögrupi moodustamine.
Varasemad tulemused - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
TTÜ rektori käskkiri 04. märts 2005 nr 37 magistrantide vastuvõtu uute tingimuste kohta. Kraadiüliõpilaste teadusseminaride ajakava. IRT 1 IRT 2 IRT 3 …
TTÜ muuseum 45 < oluline < Muuseum < Asutused < Tallinna
käskkiri ttü
TTÜ esileht Asutused 1912. aasta 12. juunil jõustus Vene Riigiduuma poolt kinnitatud käskkiri, mis andis loa Tallinnas (Revalis) Kopli poolsaarel Vene-Balti Laevaehitustehase rajamiseks. Kopli poolsaarel, ehk kohas, kus oli tallinlaste hinnatud väljasõidu- ja piknikupidamise paik. Puhkajaid paelusid ilus vaade merele, künklik maastik