Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile < Infotehnoloogia
lõputöö näidis ttü Lõputöö orienteeruv maht on 40-50 lehekülge, millele lisanduvad allikate loetelu, lisad, resümee. Lõputööd esitatakse spiraal- või kõvaköites kahes eksemplaris. Lõputöö tiitellehe pöördel kinnitab autor allkirjaga (vt Lisa 3), et on koostanud töö iseseisvalt ning juhendaja kinnitab, et töö vastab nõuetele.
TTÜR DIGIKOGU - digi.lib.ttu.ee
lõputöö näidis ttü Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tõi tervishoidu tagasi 24 õde (20.12.2016) Erakorralise meditsiini tehnikute tööle pühendatud konverentsil räägitakse nende töö olulisusest (03.11.2016)
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Sarnased failid
3 LÕPUTÖÖ TTÜ Tallinna Tehnikaülikool TÜ Tartu Ülikool USA United States of America, Ameerika Ühendriigid ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. 5 SISSEJUHATUS Tiitellehe näidis“) ning sellele järgneb lisa pealkiri. Punkti pealkirja lõppu ei panda. Iga lisa peab algama uuelt leheküljelt.
Lõputöö kaitsmine: 10 kontrollküsimust, mis sind aitavad
lõputöö näidis ttü (kehtestatud TTÜ nõukogu 18.06.2013 määrusega nr 6, muudetud nõukogu 17.06.2014 määrusega nr 6). Olenemata sellest, kas lõputöö on uurimis- või projekteerimisalane, koostab üliõpilane juhendaja ja konsultantide nõudeid ning soovitusi arvestades lõputöö kava ja täidab bakalaureuse lõputöö ülesande lehe.
NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ …
2.2.1 Lõputöö juhendamine Üliõpilane koostab lõputöö vastavalt lõputöö teemale, arvestades juhendaja ja konsultantide nõudeid ja soovitusi ning kooskõlas käesoleva juhendi sisu- ja vormistusnõuetega. Lõputööle asumisel tuleb eelkõige endale selgeks teha töö eesmärk ja soovitavad või loodetavad tulemused.
Praktika MX0010 korraldus - innomet.ttu.ee
lõputöö näidis ttü TTÜ esileht Tudeng Õppeinfo Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubamise eeldus on, et õppekavajärgsete õppeainete tulemused on ÕIS-is hiljemalt kolm tööpäeva enne lõputöö kaitsmise või lõpueksami sooritamise tähtaega. Õppekava loetakse täidetuks, kui õppekava kõik moodulid on täidetud.
Saateks - staff.ttu.ee
Lõputöö eripäraks on projekteeritud objekti keerukus ja selle elektrivarustusel lasuv suur vastutus. Meditsiiniasutuses on elektriohutuse nõuete seisukohast eri klassidesse kuuluvaid ruume. Ravi- ja protseduuriruumide elektrivarustus peab tagama patsientide täieliku ohutu-se, samal ajal on kohati lubatud kasutada odavamaid ja vähem
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut
7) Töö struktuur vastab TTÜ ja tarkvarateaduse instituudi nõuetele ja kõik vajalikud osad on olemas. Kasutage lõputöö malli. 8) Viitamine on olemas ja korrektne, vt ka instituudi materjalid. Lühidalt: iga refereeritud väide tuleb viidata kohe peale refereeritud teksti. Kui kogu (ala)peatüki tekst põhineb
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut
Tiitellehe näidis . 4 SISSEJUHATUS Kõikide koolide õpilased peavad oma õpingute jooksul kirjutama referaate, kursuse-, lõpu- ja Lõputöö on kooli lõpetajate iseseisev uurimus- või praktiline töö juhendaja suunamisel. TTÜ, 1994, lk. 14-26 5) Vadi, M. Organisatsioonikäitumine. Trt. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995, 291 lk.
EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE …
Käin TTÜ-s aega 10 minutit ja rääkida ise saad 7 minti ülejäänud on küsimuste jaoks, mis esitatakse. Aga hetkel tunne et ma sinna ei lähegi, lihtsalt kui juhendajast abi ei ole ja aint kõik maatasa teeb, siis tundub küll juba et pole mõtet kohale minna ja end halvasvalgusest näidata. Lõputöö kaitsekõne - 29.05.2004 15:25
www.lvrkk.ee
8.4. Rakendusharu lõputöö vormistamisel lähtutakse konkreetsest teemast, arvestades TTÜ-s kehtivaid üliõpilastööde vormistamise nõudeid. Rakendusharu lõputöö koosneb seletuskirjast ja graafilisest osast. 8.5. Lõputöö kirjalikud ja graafilised osad vormistatakse ühes eksemplaris. 8.6.
www.ene.ttu.ee
8.4. Rakendusharu lõputöö vormistamisel lähtutakse konkreetsest teemast, arvestades TTÜ-s kehtivaid üliõpilastööde vormistamise nõudeid. Rakendusharu lõputöö koosneb seletuskirjast ja graafilisest osast. 8.5. Lõputöö kirjalikud ja graafilised osad vormistatakse ühes eksemplaris. 8.6.