Madalmaade Kuningriigi statuut – Vikipeedia
Mitteametlik tõlge RAHVUSVAHELISE AUTOKAUBAVEOLEPINGU KONVENTSIOON (CMR) PREAMBULA KONVENTSIOONIOSALISED, TUNNISTADES vajadust ühtlustada kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu tingimusi, iseäranis sellel veol kasutatavaid dokumente ja vedaja vastutust, LEPPISID KOKKU järgmises: I peatükk KONVENTSIOONI KOHALDAMISALA Artikkel l 1.
Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa
GET Kaubandus- ja Tööstuskoja, Transparency International Eesti, meedia ja teadlaste esindajatega. 5. Käesolev ettekanne GRECO III hindamisvooru II teema kohta – Erakondade rahastamise
1.klassi sisseastujatele taotluste blanketid
Norra välisministeeriumi poolt vastu võetud Norra finantsmehhanismi rakendusmäärus ja selle lisad (inglise keeles) on leitavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt; rakendusmäärus eesti keeles (mitteametlik tõlge); rakendusmääruse lisa 4 Teavitamis- ja avalikustamisnõuded eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa
Vastame lugejate küsimustele -- CMR konventsioon mitteametlik tõlge
- Eesti kohtuvaidluste puhul võetakse loomulikult aluseks 1995. aasta Riigi Teataja II osas avaldatud konventsiooni mitteametlik tõlge, kui vaidlevad pooled ei vaidlusta tõlke õigsust. Kui on näha, et ingliskeelne originaaltekst erineb Riigi Teatajas toodud tõlkest, siis võib huvitatud pool
geoportaal.maaamet.ee
Mitteametlik tõlge. Koostatud 21. märtsil 1983. a Strasbourgis. et üleandmistaotluste ja kinnitavate dokumentidega oleks kaasas tõlge tema oma keelde või ühte Euroopa Nõukogu ametlikest keeltest või ühte nendest keeltest, nagu ta määrab. Sellel puhul võib riik deklareerida oma valmisolekut tunnistada tõlkeid mõnesse teise
RAHAPESU NING TERRORISMI JA MASSIHÄVITUSRELVADE … mitteametlik tõlge
Mitteametlik tõlge 5 enama ohuteguriga. Veelgi enam, paljude üksikisikute, eriti sotsiaalselt tõrjutute korral, sellised ohutegurid koonduvad ja hakkavad vastastikku toimima, üksteist võimendades. Käesolev strateegia ei käsitle SVH alla kuuluvate haiguste nagu südame isheemiatõbi ja ajuinsult iseloomilikke tunnuseid või erivajadusi.
Mitteametlik tõlge GRECO Sekretariaat INIMÕIGUSTE JA
Mitteametlik tõlge. Koostatud 21. märtsil 1983. a Strasbourgis. et üleandmistaotluste ja kinnitavate dokumentidega oleks kaasas tõlge tema oma keelde või ühte Euroopa Nõukogu ametlikest keeltest või ühte nendest keeltest, nagu ta määrab. Sellel puhul võib riik deklareerida oma valmisolekut tunnistada tõlkeid mõnesse teise
Translate mitteametlik from Estonian to Spanish
Estonia. The WHO Country Office is the focal point for WHO activities in Estonia. It was established in 1993 in Tallinn to fulfil the objectives of WHOs country presence.
Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa
Käesolev dokument on mitteametlik tõlge inglise keelest. Dokumendi kohaldamisel ilmnevate erinevate tõlgenduste puhul tuleb lähtuda FATFi ametlikust tekstist, mis on avaldatud alljärgneval veebilehel:
WHO/Europe | Estonia
KOOD KOHANIMI SUURUS TUNNUSATRIBUUT JUHISED mm VÄRV FONT Linn 5.0 241 11 Suurtähed Linnaosa 4.0 54 21 Suurtähed Alev 3.5 242 11 Suurtähed Alevik 3.5 243 11 Küla 3.5 244 21 Paigutatakse külakeskme piirkonda Mitteametlik küla 3.0 246 21 Paigutatakse külakeskme piirkonda Talu 2.0 247 21 Loodusobjekt 5 5.0 248 12 Loodusobjekt 4 4.0 248 12
SE MEMORANDUM Mitteametlik tõlge PAKITUD OHTLIKE …
VASTASTIKUSE MÕISTMISE MEMORANDUM Mitteametlik tõlge PAKITUD OHTLIKE KAUPADE VEOKS konsolideeritud tekst* RO-RO LAEVADEGA LÄÄNEMEREL Täiendatud lisad 35-14 Kirjalik menetlus 2014, Taani Lisa 1 Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud …
Mitteametlik tõlge RAHVUSVAHELISE …
2005. aastal kehtiva teksti mitteametlik tõlge. Seadus 28. oktoobrist 1954 Madalmaade Kuningriigi statuudi vastuvõtmisest Preambul. Holland, Hollandi Antillid ja Aruba, nentides, et
Googlei tõlge
Teekonstruktsioonide projekteerimine (4.58 MB, PDF) 2018, mitteametlik tõlge (lisatud 08.04.2019) Jalakäijate ja jalgrattateede projekteerimine (9.32 MB, PDF) (Soome Transpordiamet) mitteametlik tõlge (lisatud 12.06.2015) Teeprojektide hindamise juhend (2.24 MB, PDF), mitteametlik tõlge