Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele

Registreerunud tudengid kes ei ole kirjutanud ühtegi kontrolltööd ega tulnud ka eksamile saavad hindamislehele " mitteilmunud ". NB! Kontrolltööle või eksamile tulles peab tudengil kaasas olema pildiga isikuttõendav dokument. Teooria osa õppematerjalid:

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja

§ 2. TTÜ-s antavad akadeemilised kraadid (1) Akadeemilised kraadid on bakalaureusekraad, magistrikraad ja doktorikraad. Doktorikraad on teaduskraad. (2) TTÜ annab alljärgnevaid bakalaureusekraade: 1) tehnikateaduse bakalaureus (Bachelor of Science in Engineering); BSc; 2) loodusteaduse bakalaureus (Bachelor of Science); BSc;

Võimalikud veaolukorrad failide töötlemisel - ÕISi info ja mitteilmunud ttü

(2) TTÜ-s antakse järgmisi bakalaureusekraade: 1) tehnikateaduse bakalaureus (Bachelor of Science in Engineering); BSc; 2) loodusteaduse bakalaureus (Bachelor of Science in Natural Sciences); BSc; 3) sotsiaalteaduse bakalaureus (Bachelor of Arts in Social Sciences); …

INFORMATSIOON - staff.ttu.ee

TTÜ Avatud Ülikool on loodud TTÜ õppeainete õppimise võimaldamiseks isikutele, kes ei ole TTÜ üliõpilased. Nii võivad soovijad koguda endale EAP-sid juba enne TTÜ-sse astumist või siis peale TTÜ õppekoha kaotamist eesmärgiga lihtsalt laiendada oma tehnikaalaseid teadmisi või jõuda lõppude lõpuks ikkagi TTÜ erialadiplomi

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TTÜ Virumaa Kolledž …

Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud üliõpilasele märgitakse hindamislehele hinne “0” (puudulik)." (TTÜ õppetegevuse eeskiri) •Eksamile tuleb vastata kolmele küsimusele. Ettevalmistamiseks piisab slaidide lugemisest. Pikkade tekstide lugemine pole kohustuslik.

Opingukorraldus TTU yliopilastele - SlideShare mitteilmunud ttü

Keskmine hinne Keskmise hinde arvutamine Keskmist hinnet arvutatakse ainult diferentseeritud hindamissüsteemi puhul, kus arvestatakse tähed numbriteks järgmiselt: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F = 0, mõjuva põhjuseta "mitteilmunud" = 0.

Homepage < Tallinn University of Technology

TTÜ esileht Tudeng Lõpueksamil hinde „0” saanud või eksamile mitteilmunud üliõpilane peab lõpueksami uuesti deklareerima. Põhjendatud juhul on lõpueksamikomisjoni esimehel õigus üliõpilase avalduse alusel lubada lõpueksamile mitteilmunud üliõpilane lõpueksamile enne deklaratsiooni kehtivusaja lõppu. (7) Lõpueksami

-s antavad akadeemilised kraadid

kuulajaks (TTÜ kodulehel - Õppimine - Õppetegevuse juhend - >2 . Õppeaine kuulajaks registreerimine) mehaanikainstituudis III-225. Kui eeldusaine on tegemata (punkt 2.11) , ei registreerita üliõpilast kuulajaks.Üliõpilasele, kes ei registreerinud end kuulajaks ja ilmub eksamile, kirjutatakse esimesel korral "mitteilmunud" ja järgmistel kordadel "puudulik".

Keskmine hinne | Tartu Ülikool mitteilmunud ttü

Sellisel juhul teataga TTÜ-sse isikukood ja tehke pärast seda, kui TTÜ on oma andmebaasi isikukoodi sisestanud, xml faili töötlemine uuesti. Reas on veergude arv vale Kui faili veergude järjestus erineb kokkulepitust, kuvatakse faili töötlemise raportis vastavate ridade numbrid ja …

ALGTEKST-TERVIKTEKST Kehtestatud TTÜ nõukogu …

Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri“, mille terviktekst on kättesaadav TTÜ koduleheküljel dokumendiregistris õppetegevuse all. Väljavõtteid määrusest, mis puudutavad bakalaureuseõpet, on esitatud käesoleva juhendi lisas

Lisaeksam õppeaines Andmebaaside projekteerimine …

Protokolli näidis. AS NUNNUKE JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn 09. jaanuar 2010 nr 1-4/2 Algus kell 10, lõpp kell 12.15 Juhatas Maie Maasikas Protokollis Juuli Jänes Osa võtsid juhatuse liikmed: Jaan Klaas, Peeter Kruus, Teet Tass, Paula Taldrik.

Protokolli näidis - Sarnased failid

Vestlusele mitteilmunud kandidaatide tulemus on 0 punkti. Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Millised on kandidaadi erialased teadmised (kui pole lõpetanud TTÜ toidutehnika ja tootearenduse, rakenduskeemia ja biotehnoloogia, geenitehnoloogia või rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava või Tartu Ülikooli keemia

BAKALAUREUSETÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA

Tallinn University of Technology, the only technological university in Estonia, is the flagship of Estonian engineering and technology education. Here the synergy between different fields (technological, natural, exact, social and health sciences) is created and new ideas are born.