Arutelu:EST – Vikipeedia

See on ju vale. Mõttekriips tähistab sõna kuni, sidekriips sõna ja, ei ole õige mõttekriipsu asemel sidekriipsu kasutada. Palun anna link, kus on kirjas, et EKI on selle ära muutnud, sest ma ei suuda seda uskuda. Alt + 0150 ei ole sidekriips, vaid on kuni-kriips ja on sidekriipsust pikem. Alt + 0151 on veel pikem kui Alt + 0150.

Side- ja mõttekriips mõttekriips sidekriips

PUNKT Punkt pannakse 1) väitlause lõppu: Me ei teadnud, millal ta tuleb. 2) araabia numbriga kirjutatud järgarvsõna järele: 20. märtsil, 1995. aastal, 5 .

Side- ja mõttekriips mõttekriips sidekriips

Või siis loetelu järel kokkuvõtva sõna ees: "Sidekriips, mõttekriips, kaldkriips – kõik nad on olulised." Oluline on teada, et mõttekriipsu kasutatakse sõna "kuni" asenduseks: aastatel 1990–2000, 2–4aastased lapsed, sealjuures tühikuid mõttekriipsu ümber ei panda.

Mõttekriips või sidekriips - EKI Keelenõuanne

Mõttekriips valitakse vastavalt kujundusele. Tähtis on, et ta oleks pikem kui sidekriips. Võib ju keelenõust küsida. Andres 2. juuni 2009, kell 20:29 (UTC) Julgen sulle välja pakkuda, et emm-kriips on mõttekriips ja enn kriips ei ole seda mitte -- Ahsoo us 2. juuni 2009, kell 21:26 (UTC) Küsime siis järele.

Kuidas teha mõttekriipsu! - Perekooli Foorum

Kui on see klaviatuur, kus numbriplokk on paremal eraldi ka olemas, siis Wordis mõikab, kui vajutada Ctrl ja selle numbriploki juurde kuuluv - korraga.

Kasutaja arutelu:Jaak Känd – Vikipeedia

Side- ja mõttekriips Kuigi arvutikirjas tekstide puhul ei järgita sageli korrektset side- ja mõttekriipsu kasutamist, on neil kirjavahemärkidel täita erinev funktsioon. I. Nii on sidekriips seotud sõnade kokku- ja lahkukirjutamisega, aga ka teksti stiiliga (nt lugemist hõlbustav sidekriips).

See tühine tühik

kriipsu asemel kolme punkti (sest mõttekriips ja miinusmärk võivad segi minna), mis samuti numbritega mõlemalt poolt kokku kirjutatakse: 19 26%, 6 9 °C. Nagu viimasest näi-test näeme, käib miinust tähistav kriips (mis on sama pikk kui mõtte-, mitte sidekriips) numbriga kokku ( …

Tekstitoimeti MS Word 2000

Side- ja mõttekriips Eesti keeles eristatakse side- ja mõttekriipsu.Sidekriips on lühem kriips ja seda tehakse -klahvilt. Mõttekriipse on kahe pikkusega: Lühem mõttekriips ehk N …

EKI eurokeelehoole mõttekriips sidekriips

ELi-Bulgaaria ~ ELi–Bulgaaria kirjutatakse sidekriipsuga või mõttekriipsuga, ilma tühikuteta. Euroopa – Vahemere piirkonna kirjutatakse mõttekriipsuga tühikute vahel, kuna üks rinnastatud täiendeist on mitmesõnaline. Vt ka Tiiu Erelti "Eesti ortograafia", ptk "Mõttekriips" (9. p) ja "Sidekriips" (8. p).

Kasutaja arutelu:B05268/Heteroplasmia – Vikipeedia

Kui sidekriips asub kohas, kus ei tohi rida vahetada: näiteks telefoninumbris, seotud sõnas jne, tuleb kasutada murdumatut ehk "kõva" kriipsu (klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Miinus). Sidekriips ja mõttekriips. Sidekriips on lühike ja ta on …

kuidas teha mõttekriipsu??? mõttekriips sidekriips

Ajaloosündmusi nimetatakse enamasti üldnimeliselt. Nimetuse püsikindluse näitamiseks kasutatakse esisuurtähte: Veebruarirevolutsioon, Jüriöö ülestõus, 4. mai liikumine, XVII saj Inglise kodanlik revolutsioon (toimumisaja järgi), Stalingradi lahing, Hispaania pärilussõda, Tartu rahu (toimumiskoha järgi, mis on nagunii suure algustähega), Seitsmeaastane sõda (kestuse järgi