Uuringud ja statistika | Haridus- ja Teadusministeerium välismaal õppimise katkestamine; nominaalaja pikendamine välismaal õpingute eest; minek külalisüliõpilaseks; külalisüliõpilasena õppimamineku katkestamine; lõputöö kaitsmise ja avaldamise piirangud; eksternina sooritajaks määramine; eksterni õpingute katkestamine; määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks; määramine

Õppijate teavitamine neid puudutavatest korraldustest õpingute katkestamine tartu ülikool Vastavalt õppekorralduseeskirjale võivad täiskoormuses õppivad üliõpilased taotleda õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks 12 kuu ulatuses. Osakoormusega õppe üliõpilastel on võimalus õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra. Õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva

Tartu Ülikooli aastaaruanne 2010 by Tartu Ülikool Rohkem infot: Tartu Ülikooli õppeinfo ja regulatsioonid TÜ üldveebis Õpingute käigus on Sulle toeks ka TÜ üliõpilasesindus: www.tyye.ee. Instituudis aitavad sind alati: Marju Tammiste (tel. 737 5902, marju.tammiste [ät] ut.ee) - tunniplaanid, õppekorraldusega seotud küsimused, tõendid, VÕTA taotlused, Erasmuse üliõpilasvahetus, jms.

õpingud - Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt Uuring: õpingute katkestamine vähendab inimese palka ja on ühiskonnale kulukas Loe artiklit. Tänane leht. Tartu Ülikool valmistub kolmandaks TULEmiseks Loe artiklit. Eesti. Tartu Ülikoolis soovib poolelijäänud õpinguid jätkata 255 inimest Loe artiklit. JÄRGMINE. Tagasi üles.

Sisseastumine | Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond Tartu Ülikool 2015 . 2 KOKKUVÕTE Programmi TULE uuringu „Haridustee valikud ning õpingute katkestamise asjaolud Eesti kõrghariduses“ kolmandik. Õpingute katkestamine mingis õppeasutuses teatud ajahetkel ei pruugi tähendada . 7 veel õpingute lõplikku katkemist. Sisuliselt on õigem rääkida õpingute katkemisest, mitte

CORE õpingute katkestamine tartu ülikool Hea üliõpilane! Siit leiad infot õppekorralduse spetsialistide kontaktide ning tegevusvaldkondade kohta. Pöördu julgelt oma õppekava õppekorralduse spetsialisti poole, kui sul tekib probleeme mistahes õppetöö praktilise tegevuse valdkonnas:

ÕIS 2 - Õppekava loomine A õpingute katkestamine tartu ülikool Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevate valdkondade statistiliste andmetega saab tutvuda visuaalse haridusstatistika andmebaasis HaridusSilm ning uuringutega Tartu Ülikooli uuringute andmebaasis Viimaste aastate uuringud on ära toodud ka allpool.. Rahvusvahelise õpilaste teadmiste ja oskuste uuringu PISA, täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC ja rahvusvahelise õpetajate

Programmi TULE uuringu „Haridustee valikud ning õpingute Provided by: DSpace at Tartu University Library Suggested articles To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request .

Õpingute pikendamine | Tartu Ülikool Sotsioloogia 3+2 õppekava bakalaureusetööd 2014/2015 Teema Juhendaja

Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õpingute katkestamine tartu ülikool Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Akadeemiline puhkus | Tartu Ülikool õpingute katkestamine tartu ülikool Rein Murakas,, sotsiaalse analüüsi meetodite lektor, MA (sotsioloogia): - sissetulekute ebavõrdsuse kujunemine, ettevõtluse areng ja probleemid, õpingute katkestamine Eesti kõrg- ja kutseharidussüsteemis, teadlaste ja kraadiõppurite Eestiga seonduv mobiilsus, sotsiaaluuringute läbiviimise metodoloogilised ja metoodilised probleemid, sotsiaalteaduslike andmete …

Üliõpilaste hinnangud enda ülikoolivalmidusele ja ülikooli Tartu Ülikool oli ainsa ülikoolina tõmbekeskuseks nii Tartu kui ka Eesti Maaülikool 35,1% gümnaasiumi lõpetanud Harju maakondades 2009/2010. 9,7% õppeaastal noortele, sest maakonnast on66,7

Õppimine | Tartu Ülikool 2009/2010 õppeaasta teemad tulevad oktoobri teisel poolel! Mare Ainsaar, sotsiaalpoliitikateadur, PhD (sotsiaalteadused): regionaalne areng, rahvastiku küsimused, perepoliitikaTeemad: 1. Rahvusvaheline ränne ja hoiakud selle suhtes (riikide võrdlus, kvantitatiivmeetodite oskuse nõue).2. Eesti perepoliitikat mõjutavad tegurid perioodil 2000-2006 (intervjuud ja analüüsid)