Praktikast - leiti 324 faili - Annaabi.ee

Tegevuskava täitmise aruanne õppeaasta kohta tuleb täita hiljemalt kaks nädalat enne atesteerimist. Juhendaja sisestab hinnangu tegevuskava täitmisele hiljemalt üks nädal enne atesteerimist. Liigu menüüs: Praktika ja lõpetamine > MINU DOKTORANDID.
Uudised < Teadus < Majandusteaduskond < Teaduskond
Praktika aeg ja koht on üliõpilase valida, st üliõpilane võib praktikale minna ükskõik millal (ei pea eelnevalt deklareerima) ning kohavalik sõltub üliõpilase erialast ja enda huvidest, eesmärkidest. Praktikat on kokkuleppeliselt võimalik läbida ka Mektorys. Mektory …
data.vk.edu.ee praktika aruanne ttu
Praktika on näidanud, et klassikaliste meetodite integreerimisel tehisintellekti meetoditega saab töökindlamaid lahendusi kui nende eraldi kasutamisel. Põhitulemused on järgmised: 1.
KMX0020 ÕPPEPRAKTIKA JUHEND - kk.ttu.ee
Praktika käigus toimuvad ka õppeekskursioonid ettevõtetesse. 4. Õppepraktika maht on 7 EAP. 5. Õppepraktika toimub TTÜ Puidutöötlemise õppetoolis. 6. Arvestuse saamise eelduseks on kvaliteetne praktilise ülesande täitmine, kirjalik aruanne teostatud töödest või juhendaja poolt antud teemast ning ekskursioonidel osalemine.
| Tallinna Ülikool praktika aruanne ttu
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL - lr.ttu.ee praktika aruanne ttu
Harku lubjakivimaardla keskkonnamõju. Teadusklubi välitöö aruanne: Autor: Helena Lind: Helena.Lind><mail.ee: foto: info: Juhendaja: Ingo Valgma
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL - pld.ttu.ee praktika aruanne ttu
Õppeaine Sidevõrgud (IRT0020) koduleht sügissemestril 2013 Avo Ots, avots@lr.ttu.ee Telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut. Loeng toimub kolmapäeviti kell 14:00-15:30 ruumis II-309.
Home (Front Page)
toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi. Üliõpilane peaks arvestama, et kirjaliku töö vormistamine loob esmase mulje selle tegijast. Juhend toob reeglid, mida üliõpilane peab järgima, ning annab mitmeid kasulikke soovitusi
Praktika - ttu.ee
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Texas Tech University | TTU praktika aruanne ttu
Maardu välitöö aruanne. Rekultiveerimiskvaliteedi hindamine Maardu karjääri näitel TTÜ mäeinstituut, Mairy Killing, Ivika Oja, Mark Meema, Daniel Lõõbas ja Helis Vahtra, Tõnis Kattel ja Aire Västrik. 3/17 2 Sissejuhatus Praktika toimus 17. jaanuaril Maardu fosforiidileiukohas, kus tutvuti ammendatud mäetööstusmaaga ja hinnati seda.
Majandusteaduskond - ww.ttu.ee
08.11.19 Teadusseminar: Government Consumption shocks in a New Keynesian Model with Unemployment 16.10.19 XI Põlevkivikonverents 18.10.19 Doktoritöö kaitsmine: Regina Erlenheim, "Designing Proactive Public Services"
Mäeinstituudi tudengite tööd - ene.ttu.ee praktika aruanne ttu
Praktika lõppedes esita kirjalik praktikaaruanne, mis sisaldab praktika käigus tehtud töö ülevaadet, tööülesandeid, tulemusi ja eneseanalüüsi õpiväljundite saavutamise kohta. Oluline on anda ülevaade praktika käigus omandatud uutest teadmistest, oskustest või hoiakutest (sealhulgas üldistest oskustest nagu meeskonnatöö jne).