KOOLIPERE « Tallinna Prantsuse Lütseum prantsuse keel tallinna ülikool
Kirjalik kommunikatsioon- ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel 2019-12-02 Koolitusel õpitakse valima lühemaid sõnastusmalle ja koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.
Itaalia keel ja kultuur | Tallinna Ülikool prantsuse keel tallinna ülikool
Prantsuse keelt on Kateryn Rannu õpetanud Tallinna ülikoolis ja Tallinna 21. koolis, samuti ka Põhja-Itaalias. Uurimistöös inspireerivad teda teemad, mis on seotud keele, kultuuri ja haridusega. Tema doktoritöö fookuses on mitmekeelsus ja -kultuurilisus, lõimitud aine- ja keeleõpe ning koostöö roll haridusmuudatuste elluviimisel.
KURSUS - ois.tlu.ee
Prantsuse ajalugu, kultuur ja kaasaegne ühiskond. Õpiväljundid suudab periodiseerida itaalia ja prantsuse keele ja kultuuriga seotud maade olulisemaid ajaloolisi sündmusi, tunneb ära olulisi kultuuritunnuseid, tuleb toime lihtsamates suhtlusolukordades neis võõrkeeltes.
KOOLIPERE « Tallinna Prantsuse Lütseum prantsuse keel tallinna ülikool
Tallinna Prantsuse Lütseum on eesti õppekeelega kool Tallinna südalinnas. Koolis on umbes 720 õpilast, 50 õpetajat ja 1 suur valvekoer. Neist kõige andekam on viimane. Lütseum on humanitaar- ja sotsiaalkallakuga kool, kus on heal tasemel ka reaalainete õpe. Koolis õpitakse süvendatult prantsuse, inglise ja vene keelt.
Keeled - Annaabi.ee
Tallinna Prantsuse Lütseum on eesti õppekeelega kool Tallinna südalinnas. Koolis on umbes 720 õpilast, 50 õpetajat ja 1 suur valvekoer. Neist kõige andekam on viimane. Lütseum on humanitaar- ja sotsiaalkallakuga kool, kus on heal tasemel ka reaalainete õpe. Koolis õpitakse süvendatult prantsuse, inglise ja vene keelt.
Prantsuse keel ja kultuur (kõrvaleriala) | Tallinna Ülikool prantsuse keel tallinna ülikool
Tallinna Prantsuse Lütseum on eesti õppekeelega kool Tallinna südalinnas. Koolis on umbes 720 õpilast, 50 õpetajat ja 1 suur valvekoer. Neist kõige andekam on viimane. Lütseum on humanitaar- ja sotsiaalkallakuga kool, kus on heal tasemel ka reaalainete õpe. Koolis õpitakse süvendatult prantsuse, inglise ja vene keelt.
Keeltekeskuses alustavad prantsuse ja rootsi keele
Tallinna Prantsuse Lütseum on eesti õppekeelega kool Tallinna südalinnas. Koolis on umbes 720 õpilast, 50 õpetajat ja 1 suur valvekoer. Neist kõige andekam on viimane. Lütseum on humanitaar- ja sotsiaalkallakuga kool, kus on heal tasemel ka reaalainete õpe. Koolis õpitakse süvendatult prantsuse, inglise ja vene keelt.
Romanistika (prantsuse keel ja kirjandus) | Tartu Ülikool
romanistika BA (itaalia keel ja kultuur), Suulise Tõlke MA (itaalia ja inglise keel) Italian Trade Consulting OÜ juht "Tänu romanistika õpingutele Tallinna ülikoolis ja nende raames Itaalias viibitud ajale õppisin tundma itaalia keelt ja kultuuri, mida kasutan …
Õpetajate kontaktid « Tallinna Prantsuse Lütseum
Tallinna Prantsuse Lütseum on eesti õppekeelega kool Tallinna südalinnas. Koolis on umbes 720 õpilast, 50 õpetajat ja 1 suur valvekoer. Neist kõige andekam on viimane. Lütseum on humanitaar- ja sotsiaalkallakuga kool, kus on heal tasemel ka reaalainete õpe. Koolis õpitakse süvendatult prantsuse, inglise ja vene keelt.
Tallinna Prantsuse Lütseum
Kõrvaleriala omandamiseks valib üliõpilane kõrvaleriala peaerialaga samalt või mõnelt teiselt õppesuunalt ning omandab täiendavaid teadmisi ja oskusi kõrvalerialal tööle asumiseks ja õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala maht on 48 EAP, olenemata sellest, kas kõrvaleriala omandatakse ühe või mitme õppeastme läbimise jooksul.