Riigikogu
e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.
Äriregistri teabesüsteem äriregister erakondade liikmed
Erakondade Riigikogus esindatuse ajalugu Kuna 1992. aasta valimised olid praktiliselt vaid valimisliitude valimised, siis on see aasta siit tabelist välja jäetud. Tabelis märgib number 0 seda, et erakond osales valimistel, kuid ei saanud kohti Riigikogus .
Noorte kadu parteidest on ühiskondlik mure – valimisvaatlus.ee äriregister erakondade liikmed
Austatud Riigikogu liikmed! Hea küsija! Tõesti, ma tänan väga selle olulise teema tõstatamise eest. See on mulle endale ka väga südamelähedane. Eestis on infosüsteemide ja e-teenuste valdkonnas vastutus üles ehitatud selliselt, et iga teenuseosutaja vastutab oma töö eest detsentraalselt.
Euroopa e-õiguskeskkonna portaal - Äriregistrid äriregister erakondade liikmed
1992. aasta 3. juulil asutasid 21 kommertspanka Eesti Pangaliidu, mille peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. Täna on Pangaliidul 13 liikmespanka.
ÜHINGUÕIGUSE REVISJONI TÖÖRÜHMA ESMANE PROJEKT …
E-äriregister. E-äriregister on maakohtu registriosakonna andmebaasil tuginev teenus, mis kajastab kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingu filiaalide andmeid reaalajas. E-äriregister võimaldab: Tasuta tutvuda registrikaardi, üldandmete ja …
erakonnad.info
muutmise seaduse eelnõu 439 SE, kus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ning Riigikogu liikmed Andres Herkel ja Juku-Kalle Raid on teinud ettepaneku vähendada erakonna asutamiseks vajalikku miinimumliikmete arvu. Allikas: Äriregister ja Kallakas, P. Erakondade liikmeskonna areng Eestis 1995-2009. Magistritöö, TÜ 2009.
Eesti 200 liikmed said avalikuks | Eesti | ERR äriregister erakondade liikmed
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.
Ettevõtjaportaal | RIK äriregister erakondade liikmed
enamusnõuet erakondade ühinemise jaoks vajalikule häälteenamusele 2/3-le, nagu see on ka teiste eraõiguslike juriidiliste isikute puhul. Selliselt tagatakse erakonna ühinemisotsuse suurem hooneühistu liikmed kantakse ka registrisse või nende andmed kajastuvad registriväliste andmetena seal.
ariregister.rik.ee-ariregister - buildwebhost.com
Allikas: Äriregister, Priit Kallakase arvutused. Eesti erakondade keskmise vanuse võrdluses selgub üks selge ja ennustatav trend, mis tõukub ka parteide aetavast poliitikast. Parempoolsete erakondade (Reformierakond ja IRL) liikmed on nooremad kui vasakpoolsemat ilmavaadet esindavatel erakondadel.
XIII Riigikogu – Vikipeedia
XIII Riigikogu on Riigikogu 13. koosseis, mille valis Eesti kodanikkond 2015. aasta Riigikogu valimistel 1. märtsil 2015.XIII Riigikogu kogunes avaistungile 30. märtsil 2015. Riigikogu esimeheks valiti Eiki Nestor (SDE), aseesimeesteks Helir-Valdor Seeder (IRL) ja Jüri Ratas (Keskerakond). Seoses Jüri Ratase asumisega Eesti Vabariigi peaministriks toimusid 5. detsembril 2016 Riigikogu
PEP ametikohad — Eesti Pangaliit
Et liikmed, kes on kantud erakondade oma arvutis peetud nimekirjadesse, saaks kantud registri juures peetavasse nimekirja, näeb erakonnaseadus ette võimaluse volitada erakonna juhatusel liikmete sisestamiseks teist isikut.
e-äriregister | RIK
Et liikmed, kes on kantud erakondade oma arvutis peetud nimekirjadesse, saaks kantud registri juures peetavasse nimekirja, näeb erakonnaseadus ette võimaluse volitada erakonna juhatusel liikmete sisestamiseks teist isikut.