Eesti keele tesaurus

SNOMED-CT is a comprehensive clinical terminology that can be used as a standard for clinical documentation and reporting to improve patient care.

NPEx Browser: Browse SNOMED-CT online - SNOMED CT Browser õs sünonüümid

Eesti õigekeelsussõnaraamat on Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat. Selles sõnaraamatus kirjeldatakse eesti kirjakeele õigekirja. Õigekeelsussõnaraamatut saab kasutada nii paberkandjal kui ka internetis.. Õigekeelsussõnaraamatu lühend – ÕS.

Sünonüümid - SlideShare õs sünonüümid

SNOMED CT Browser UK SNOMED CT Clinical Edition NHS Data Migration October 2018

Arutelu:Homoseksuaalsus – Vikipeedia

– Need on sünonüümid. Mida tähendab misogüünne? – Naisi vihkav. Kas „pompoosne“ või „pompöösne“? – Esimese tüvi on saadud ladina keelest, teine prantsuse keelest. ÕS eelistab ladinalähtest kuju pompoosne. Sõna tähendab toretsev, liiga suurejooneline. Sõna interaktiivne tähendab vastastikmõjuline.

SNOMED: What it is and Why it was Added to Stage 2

Get directions, reviews and information for Sunmed in Tampa, FL.

Male Performance Clinic | Tampa, FL | SunMed LLC

Anesthesia, Respiratory & Urology Products. CUSTOMER CARE. Monday-Friday 8:00am-6:00pm EST info@sun-med.com

Eesti keele tesaurus õs sünonüümid

Sünonüümisõnastik See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon. Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest.

ÕS - 2. poolaasta | TaskuTark

ÕS-i järgi on "homoseksuaalsus" ja "omasooiharus" sünonüümid. Ka sõna "homoseksuaalsus" (nagu ka sõnad "paganlus", "juutlus" ja "juut") võib olla kellelegi solvav. Minu meelest ei saa niisugust asja arvestada. Andres 21. juuni 2007, kell 06:57 (UTC) Heteroseksuaal on ÕS-i järgi teisesooihar inimene.

SunMed CBD Reviews - Your CBD Store & Ripon Naturals

Sisestage eestikeelne sõna, saate selle sünonüümid ja antonüümid. Sõna: Copyright © Filosoft 2007Filosoft 2007

Home page [sunflora.org] õs sünonüümid

Contact SunMed LLC in Tampa, FL at (813) 670-2000 for more information about our services and to schedule a consultation.

EKI keelenõuanne

Eesti õigekeelsussõnaraamat on Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat. Selles sõnaraamatus kirjeldatakse eesti kirjakeele õigekirja. Õigekeelsussõnaraamatut saab kasutada nii paberkandjal kui ka internetis.. Õigekeelsussõnaraamatu lühend – ÕS.