Majandusaasta aruanne | RIK site:rik.ee äriregister

Andmed ärikeeldude kohta avalikustatakse vastavalt Äriseadustiku § 69¹ alusel alates 07.07.2001. Ärikeelu sisu on sätestatud Pankrotiseaduse §-s 91. Ärikeelud; Ettevõtluskeelud

Lepinguinfo | RIK

Central Commercial Register is an online service based on the central database of Estonian registration department of the court. The central database includes digital data from the commercial register, the commercial pledge register, the register of state agencies and local government institutions, the register of non-profit associations and foundations.

Tegelike kasusaajate määramine | RIK

e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

Äriregistri teabesüsteem site:rik.ee äriregister

Registrikood: 70000310. Arveldusarve nr: Swedbank EE932200221023778606 SEB Pank EE891010220034796011 Luminor Bank EE701700017001577198 LHV Pank EE777700771003813400

Political parties - ariregister.rik.ee

e-äriregister / EMTAK tegevusalad; Print PDF Jaga EMTAK tegevusalad. Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks. Neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille

Äriregistri teabesüsteem site:rik.ee äriregister

e-äriregistris on võimalik vaadata erakondade ja nende liikmete andmeid (kontaktinfo, liikmete nimekirjad, erakonda astumise kuupäev jms). Liikmed ning erakonna juhatuse liikmed saavad erakonnaga seotud avaldusi esitada Ettevõtjaportaalist.

Ettevõtteregister | RIK

Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

Kontakt | RIK

e-äriregister / Lepinguinfo; Print PDF Jaga Lepinguinfo. Sõlmides lepingu e-äriregistri kasutamiseks saate sama lepingu raames üheaegselt kasutada ka e-kinnistusraamatut, Euroopa Äriregistrit, Visualiseeritud Äriregistrit ja XML-teenuseid (va rekvisiitide lepingu sõlmimisel).

Äriregistri teabesüsteem

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.

Äriregistri teabesüsteem

Sõlmides lepingu e-äriregistri kasutamiseks saate sama lepingu raames üheaegselt kasutada ka e-kinnistusraamatut, Euroopa Äriregistrit, Visualiseeritud Äriregistrit ja XML-teenuseid (va rekvisiitide XML teenuste kasutamise lepingu sõlmimisel).

Äriregistri teabesüsteem

Lisaks keskkonnas olevatele kontrollidele vaatab esitatud aruanded üle ka registriosakond ehk Äriregister. Juhul kui registriosakond leiab, et aruannet on vaja täiendada või esitaja ise soovib seda peale registrile saatmist korrigeerida, saab e-aruandluskeskkonnas esitada kordusaruande. Kordusaruande esitamisel annab portaal eeltäidetuna

Päringud | RIK

Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus, mis jõustus 1. septembril 2018, tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9. peatükist.. Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise

Äriregistri teabesüsteem site:rik.ee äriregister

Lisaks ärinimele ja registrikoodile võimaldab e-äriregister otsida tegevusala, aadressi, õigusliku vormi, staatuse, juhatuse liikme nime jm järgi. Lepingulisel kliendil on piiramatu ligipääs kõigile e-äriregistri andmetele; Lepinguga kaasneb võimalus ettevõtete andmeid visualiseerida (proovi visualiseerimise demokeskkonda) Mugav

Äriregistri teabesüsteem

Political parties. It is possible to view the data of Political parties and their members (contact information, list of members, date of joining the party etc) in the e-Business Register. Members and authorized representatives of political parties can submit applications regarding parties in Company Registration Portal.

Äriregistri teabesüsteem

e-äriregistris on võimalik vaadata erakondade ja nende liikmete andmeid (kontaktinfo, liikmete nimekirjad, erakonda astumise kuupäev jms). Liikmed ning erakonna juhatuse liikmed saavad erakonnaga seotud avaldusi esitada Ettevõtjaportaalist.