Keelekeskus | Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

tallinna ülikool keelekeskus

Tallinna Ülikool, Keelekeskus; Tallinna Ülikool, Keelekeskus, Võõrkeelte lektoraat Interkulturelles Lernen im studienbegleitenden Deutschuntericht: Erfahrungen mit dem Gemeinschaftsblog Finnland- …

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž

tallinna ülikool keelekeskus

Ajalugu. Ülikool on asutatud 1919 Tallinna Õpetajate Seminarina.Kandis 1928–37 nime Tallinna Pedagoogium, 1937–47 Tallinna Õpetajate Seminar, 1947–52 Tallinna Õpetajate Instituut ja 1952–92 Tallinna Pedagoogiline Instituut (lühendatult TPedI; 1955–92 Eduard Vilde nimeline), 1992–2005 Tallinna Pedagoogikaülikool, 18. märtsil 2005 loodi mitme Tallinna ülikooli ja asutuse

TLÜ teaduskeelekeskus | Tallinna Ülikool

tallinna ülikool keelekeskus

Kuigi 21. sajandi tehnoloogia teeb enneolematuid edusamme, juhitakse maailma endiselt sõna abil. Tänapäeva maailm vajab inimesi, kellel oleks lisaks eriala tundmisele ka enesepeegeldamise võime ja kriitilise lugemise oskus; suure pildi nägemise võime ning tõlkimisoskus erinevate keelte ja kultuuride vahel. Humanitaaralane haridus on üks parim viis nende oskuste omandamiseks.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Tallinna Ülikool | Tallinn University; Kursuste kategooriad: Welcome to Moodle site of Tallinn University! If you want to register to e-courses, use search box below and type there correct name of the course or just fragment of that name. Kursuse tellimine / Ordering a course.

| Tallinna Ülikool

Information about the university and its study program. Focus is on sustainable use of resources and rural development. [Estonian, English]

Tallinna Ülikool I Tallinn University - YouTube

Tallinna linna Raestipendium Stipendiumi eesmärgiks on: toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa

HITSA Moodle: Tallinna Ülikool | Tallinn University

Tallinna Ülikool, Keelekeskus; Tallinna Ülikool, Keelekeskus, Võõrkeelte lektoraat Interkulturelles Lernen im studienbegleitenden Deutschuntericht: Erfahrungen mit dem Gemeinschaftsblog Finnland- …

Tallinna Ülikool, Keelekeskus, Võõrkeelte lektoraat

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Keelekeskus | Tartu Ülikool

Keelekeskus on akadeemiline struktuuriüksus, mis korraldab keelealast õppetööd ja täienduskoolitust. Eesti Maaülikooli keelekeskus Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, tel (+372) 731 3162, e …

Avatud õpe | Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool | Tallinn University; Kursuste kategooriad: Welcome to Moodle site of Tallinn University! If you want to register to e-courses, use search box below and type there correct name of the course or just fragment of that name. Kursuse tellimine / Ordering a course.

Tallinna Ülikool, Keelekeskus, Võõrkeelte lektoraat

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Kronoloogia | Tallinna Ülikool

Tutvu ka soome keele õppematerjalidega. Palume teatada muutustest aadressil rahel.lindparg@finst.ee Tallinnas: Adelante Koolitus www.adelante.ee Atlasnet Kee