Erialad | Tallinna Ülikool

tallinna ülikool palgaandmed Kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 14.detsembri 2016 määrusega nr 52 Tallinna teede liigid Mõisted

Waste consultation > Tallinn

Kõik taustad ja värvid maha. Rõhuta valikut. +6,0 °C

| Tallinna Ülikool

Tallinna Lehola Lasteaia peret ootas 9. septembril vahva üllatus – lasteaia õuel olid end sisse seadnud jänesed. Mitte mängu-, vaid ikka päris jänesed. Septembri algusest saadik olid paljud õpetajad ja lapsed aknast välja vaadates näinud suurt jänest mööda hüppamas.

Tallinn asutab Raestipendiumi > Tallinn

Täna, 8. oktoobril toimub Viru Konverentsikeskuses juba 15. korda Tallinna ettevõtluspäev, mis toob kuulajateni ligi 60 erinevat ettevõtlusalast seminari eesti ja vene keeles.

Tallinna Ülikool - plaan A neile, kes tahavad elada targalt.

Sügisel otsiti sõnakonkursiga ilusat ja täpset eestikeelset sõna, millega asendada akronüümi STEAM. Võitjaks tuli keeleliselt mugav ja suupärane MATIK, mida pakkus koguni kolm inimest.

Tallinna ettevõtluspäev toob huvilisteni ligi 60

1.novembril andis Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool Lasteaiale Vikerkaar üle tänukirja pikaajalise ja meeldiva koostöö eest.

Tallinna ülikool palgaandmed

tallinna ülikool palgaandmed Tallinn University continues to build its reputation as one of Estonia’s fastest emerging universities in the international ranking positions. Public lecture. 30.10.2019. The Scopus Diaries public lecture was a smash hit. RASI held a public lecture on the 16th of October in which Abel Polese took center stage. The lecture was based on his

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool tänab Lasteaeda Vikerkaar

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil asutada Tallinna linna Raestipendiumi, mille eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Tallinna Lehola lasteaia õuel seadsid end sisse jänesed

tallinna ülikool palgaandmed Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Haridusmaastikule astus uus sõna: STEAM-i - tallinn.ee

Tallinna Kultuuriamet toetab kultuuriprojekte vastavalt Tallinna linna Mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustele. Täpsem info ja juhendid on leitavad lehelt Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas .

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool tänab Lasteaeda Vikerkaar

Etsivä nuorisotyö on Mynämäki | Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö on 15–29-vuotiaille suunnattua vapaaehtoista ja maksutonta ohjaus- ja tukipalvelua. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee lähellä nuorta, luottamuksellisena ja turvallisena aikuisena. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on tukea…

Mustamäe Linnaosaga seotud uuringud > Mustamäe > Tallinn

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku osaleda Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises (Augmented Urbans)”.

Tallinna Kultuuriamet > Tallinn

tallinna ülikool palgaandmed Kui sa tahad ja julged noorte tulevikku muuta, olla osaline nende kasvamise ja kujunemise suunamisel, inspireerida neid mineviku vastu huvi tundma ja tänases elus aktiivselt kaasa lööma, tule õppima Tallinna ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks.

Haabersti Linnaosa Valitsuse kontakt > Tallinn

Käesolev leht koondab Mustamäe linnaruumi ja elanike kohta läbiviidud uuringuid ja analüüse „Mustamäe arenduspiirkonna (I, Ii ja III mikrorajoon) elanike hoiakud ja valmisolek osalemiseks piirkonna ümberhoonestamisel“, Mati Heidmets ja Kadi Liik, Tallinna Ülikool 2012 „Eakate kogemused ja vajadused linnaruumis Mustamäe linnaosa näitel“, Maritta Mägi magistritöö, Tallinna