Tallinna Tehnika Ülikool - Referaat Uurimustöö | Ajalugu

Tallinna Ülikool Instituut Osakond Kasvatusteaduste Instituut Kasvatusteadused Töö pealkiri Eesti lasteaiaõpetajate valmisolek meediakasvatuse läbiviimiseks lasteaias Teadusvaldkond Haridus Töö liik haridusteadustes (kasvatusteadused) Kuu ja aasta Mai 2012 Lehekülgede arv 60 Referaat

Tartu Ülikooli Usuteaduskond

tallinna ülikool referaat
TALLINNA ÜLIKOOL Psühholoogia Instituut LOOVUS Referaat Tallinn 2011 SISUKORD: Loovus SISSEJUHATUS Üha kiiremini muutuvas ja informatsioonist üleküllastunud maailmas on vaja leida aina tõhusamaid ja originaalsemaid lahendusi, et elus hakkama saada.

Referaat - Vaaraod | Ajalugu - Tallinna Ülikool

Skanner või ka skänner on seade, mis optiliselt skaneerib pilte, trükitud teksti, käekirja võiobjekti ja teisendab selle digitaalseks pildiks. See on umbes arvutiploki suurune, pealtülestõstetava kaanega. Kaane all on klaaspind, millele kujutis allapoole asetatakse sisestatavdokument. Kaas su

VIITAMINE - Tallinna Ülikool

TALLINNA ÜLIKOOL Haapsalu Kolledž Liiklusohutuse õppekava Mari-Ly Proos KERGLIIKLEJATE KÕRVALISED TEGEVUSED VILJANDIS Diplomitöö Juhendajad: MA Liina Viiret & Kerli Tallo

TALLINNA ÜLIKOOL - ut

Kui referaat eelneb teatud probleemi süvakäsitlusele, on soovitav esitada järeldused ning omapoolne arvamus. Ülevaatereferaadis ei pruugi kirjutaja oma arvamusi ega seisukohti esitada. Referaadi maht ulatub 10 - 15 leheküljeni, kui ei ole õppejõuga mingit muud kokkulepet lehekülgede arvu suhtes.

Dokumendid ja juhendid | Tallinna Ülikool

tallinna ülikool referaat
Siin lehel asuvad juhendid ja dokumendid, muu õppeinfo nagu eksamite kordamisküsimused, saalikasutamise ajakava jms asub Õppematerjalide all. Üldine õppeinfo asub Tallinna

www.tlu.ee

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste instituut andragoogika osakond Referaat Täiskasvanukoolitajate professionaalset arengut toetab professionaalne suhtlemine sama eriala praktikutega, mis võimaldab professionaalse identiteedi loomist, professionaalsete Säilitamise koht: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi raamatukogu

Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste instituut Õigusteaduse

tallinna ülikool referaat
Tallinna esimeseks autoomanikuks oli kapten Fjodorov, kes ostis 1902. aastal Peterburist Clement-Panhard marki auto. Tallinnas oli 1908 aastal 6, 1913. aasta suvel 74 ja 1914. aasta juulis 162 autot.

Referaat Skanner | Informaatika - Tallinna Ülikool

Referaat "Loovus" TALLINNA ÜLIKOOL Psühholoogia Instituut LOOVUS Referaat Tallinn 2011 SISUKORD: Loovus SISSEJUHATUS Üha kiiremini muutuvas ja informatsioonist üleküllastunud maailmas on vaja leida aina tõhusamaid ja originaalsemaid lahendusi, et elus hakkama saada.

Arengupsühholoogia referaat | Pedagoogika

tallinna ülikool referaat
Tallinna esimeseks autoomanikuks oli kapten Fjodorov, kes ostis 1902. aastal Peterburist Clement-Panhard marki auto. Tallinnas oli 1908 aastal 6, 1913. aasta suvel 74 ja 1914. aasta juulis 162 autot.

Tallinna ülikool - Referaat Uurimustöö | Ühiskond - Ühiskond

dään Helsingin yliopistossa ja Tallinnan yliopistossa (Tallinna Ülikool). Long Se-cond -tutkimusaineisto tarjoaa kattavan pankin varhaisessa suomen kielen oppimi-sen vaiheessa olevien oppijoiden kielen tutkimukseen. Aineistosta on tekeillä useita opinnäytteitä. Tähän mennessä aineistosta on valmistunut jo joitakin kandidaatin-