Stardipauk 2019 | Tallinna Ülikool tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Stardipauk toimub 26. - 30. augustil 2019. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks. Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse infotunnis ka ülikooli
Psühhosotsiaalse töö dotsent | Tallinna Ülikool
Magistriõppe edetabelit juhivad hariduse juhtimine (4,30), sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,69) ning alushariduse pedagoog (3,45). Tallinna Ülikool plaanib õppima võtta rohkem kui 2000 uut üliõpilast. Sisseastumiseksamid bakalaureuse- ja magistriõppesse toimuvad 3. kuni 11. juulini. Bakalaureuseõppesse vastuvõetute nimekirjad
Irma Kool Profiles | Facebook
Õppenõustaja eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Nõustaja juurde võid pöörduda õpingute planeerimise, erialavaliku, õpimotivatsiooni, ülikoolisüsteemi, õpioskuste ja ülikoolis kohanemisega seotud küsimustes. Samuti juhul kui soovid arutada võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks.
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse | Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool. Narva mnt 25, 10120 Tallinn +372 640 9101. tlu@tlu.ee
Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika - Tallinna Ülikool
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala annab valmiduse töötada nii sotsiaalpedagoogika kui lastekaitse spetsialistina. Eestis teeb lastekaitsespetsialist sageli ka sotsiaaltööd (ning vastupidi) - just see seik sai õppekava kujundamisel oluliseks.
Telefoniraamat > Tallinn
Sotsiaalpedagoogika õppekava läbimine loob eeldused kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega laste ja noorte tundmaõppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks. Õppekava läbinul on baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega ning oskus valida sobivad meetodid vastavalt sihtgrupile.
Magistriõppe lõpuaktused | Tallinna Ülikool tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Tallinna Ülikool Narva mnt 25, 10120 Tallinn +372 6409236 / elu@tlu.ee / elu.tluelu@tlu.ee / elu.tlu
Tallinna Ülikooli esitati 9415 sisseastumisavaldust
Tallinna Ülikool sotsiaaltöö BA, lisaeriala sotsiaalpedagoogika, Tallinna Ülikool, magistrikraad haridusteadustes andragoogika erialal Reelika Pirson-Heinloo
Sotsiaalpedagoogika | Tallinna Ülikool tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Tallinna Ülikool Narva mnt 25, 10120 Tallinn +372 6409236 / elu@tlu.ee / elu.tluelu@tlu.ee / elu.tlu
Õppenõustamine | Tallinna Ülikool
Tallinna Üürikomisjon; Load ja kooskõlastused; Linnaruum. Tuleviku Tallinna linnaruum; Ehitus ja planeeringud. Planeeringud. Projekteerimistingimuste taotluste esitamine; Detailplaneeringu algatamisettepaneku esitamine; Esita ettepanek; Planeeringute register; Linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv; Ehitus. Projekteerimistingimuste taotluse
Telefoniraamat > Tallinn tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika Tallinna Ülikool. Lehekülg: Sotsiaalpedagoogika eellugu · Töö sai uue tähenduse kui seda seostati sotsiaalse enesetundega.
Haridus - Raasiku Vallavalitsus tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Aasia uuringud, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, ajalugu, antropoloogia, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Eesti uuringud, keeleteadus ja keeletoimetamine, kirjalik tõlge, kirjandusteadus, kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria, kultuuriteooria ja filosoofia, slaavi keeled ja kultuurid, suuline tõlge, vene keele ja kirjanduse
Õppekavad ja vastuvõtutingimused | Tartu Ülikool
Sessioonõppe üliõpilastele laienevad kõik Tartu Ülikooli üliõpilaste õigused ja sotsiaalsed tagatised. Avaldusi magistriõppesse kandideerimiseks saab esitada 20. juunist 4. juulini SAISis. Loe lähemalt NB! Ingliskeelsete õppekavade ja infotehnoloogia mitteinformaatikutele õppekava kandideerimistähtaeg oli 15. märts 2019.
Sotsiaalpedagoogika | Tallinna Ülikool tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Tallinna Üürikomisjon; Load ja kooskõlastused; Linnaruum. Tuleviku Tallinna linnaruum; Ehitus ja planeeringud. Planeeringud. Projekteerimistingimuste taotluste esitamine; Detailplaneeringu algatamisettepaneku esitamine; Esita ettepanek; Planeeringute register; Linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv; Ehitus. Projekteerimistingimuste taotluse
Images of Tallinna Ülikool Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse tallinna ülikool sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Ametikoha üldkirjeldus TLÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse akadeemilise suuna eesmärk on kindlustada TLÜ-s mitmekülgne ja rahvusvahelisel tasemel õppe-, arendus- ja teadustöö sotsiaalteenuste valdkonnas ja valmistada ette vastava valdkonna (sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse) spetsialiste, kes on pädevad töötama nii avalikus, era- kui mittetulundussektoris.