University of Tartu - Wikipedia

Ahistamine on võimusuhe Lamesoo seletas, et üldiselt on ahistamine võimusuhe: meeste ja naiste võimusuhe või siis ülemuse ja alluva võimusuhe. Kuid isegi siis kui alluvaks on mees ja ülemuseks naine, on sugudevaheline võimusuhe see, mis peale jääb: sama käitumine suunal mees-naine, ei oma sama tähendust suunal naine-mees.

ahistamine - Tartu Postimees

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Tartu Ülikooli uurimiskomisjon jõudis lõpule aruandega, millega analüüsiti Eesti Päevalehes avalikuks tehtud ahistamisjuhtumit doktorandi ja tema juhendajast professori vahel. Spetsiaalselt juhtumi uurimiseks loodud komisjoni aruande kohaselt rikkus professor akadeemilist tava ning puudujääke leiti ka ülikooli ametiisikute tegevuses.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Tartu ülikool / 15. veebruar 2017, 09:01 Kurb, aga seal asjad käivadki nii, mõni üksik juhtum jõuab avalikkuse ette, tglt on taolisi juhtumeid Tartu ülikoolis kordades-kordades rohkem, …

Tartu ülikooli doktoritöö tõdeb: sooline võimusuhe soosib

The University of Tartu (UT; Estonian: Tartu Ülikool, Latin: Universitas Tartuensis) is a university in the city of Tartu in Estonia. It is the national university of Estonia, [2] and the only classical university in the country [3] , and also the biggest [4] and most prestigious [5] university in Estonia.

Images of Tartu Ülikool ahistamine

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

Punktisumma arvutamine | Tartu Ülikool

tartu ülikool ahistamine

„seksuaalne ahistamine leiab aset, kui esineb mis tahes alluvus- või sõltuvussuhtes isikule soovimatu tahtlik sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine, mis loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna, ning isik kas tõrjub sellist tegevust

Tartu Ülikool

tartu ülikool ahistamine

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TSIVIILÕIGUSE ÕPPETOOL Lille Uibo SEKSUAALNE AHISTAMINE TÖÖKOHAL Magistritöö Juhendaja Prof Merle Muda Tartu

Uudised | Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

Tartu Ülikool. Kadri Ibrus kirjutas rõlgest tööalase seksuaalse ahistamise kahtlusega juhtumist Tartu Ülikoolis. Kindlasti pole seksuaalne ahistamine töökohal eraeluline küsimus, vaid põhiõiguste rikkumine. Meil on Tartu Ülikooliga võrdse kohtlemise teemal ennegi juttu olnud, nii Ultrabeibe, korporatsioonide kui Raivo Männi teemal.

#KOOS, HPV ja ahistamine Tartu Ülikoolis - Feministeerium

tartu ülikool ahistamine

Tartu ülikool proovis oktoobris rektor Toomas Asserile leida uut ametiautot, kuid hange ebaõnnestus liiga kõrgete nõudmiste tõttu. Ülikool otsis rektorile autot, mis oleks vähemalt 150 kilovatine, täisnahast istmekatete ja 4-tsooniline kliimaseadmega. Rektori auto hinnaklassiks eeldati u 50 000 eurot, koos käibemaksuga u 60000.

Ahistamist uurinud Tartu ülikooli komisjon: professor

Viimaste päevade jooksul on ajakirjanduse vahendusel avalikkust eksitatud väitega, nagu Tartu ülikool ei reageeriks võimalikele ahistamisjuhtumitele ülikoolis. Tegelikkus on täpselt vastupidine. Ainsa ülikoolina Eestis on meil koostatud võrdse kohtlemise juhend ning igapäevaselt tegutsevad nii töötajate kui üliõpilaste nõustajad.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond

tartu ülikool ahistamine

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Tartu ülikool: me ei aktsepteeri ahistamist

Tartu ülikool proovis oktoobris rektor Toomas Asserile leida uut ametiautot, kuid hange ebaõnnestus liiga kõrgete nõudmiste tõttu. Ülikool otsis rektorile autot, mis oleks vähemalt 150 kilovatine, täisnahast istmekatete ja 4-tsooniline kliimaseadmega. Rektori auto hinnaklassiks eeldati u 50 000 eurot, koos käibemaksuga u 60000.