Arengukonverents | Tartu Ülikool
Kursusesüsteemi alusel õppides (meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppes) tuleb üliõpilasel iga semestri lõpuks täita õppekavas ettenähtud kohustuslike ainete mahust 100%. Ainesüsteemi alusel õppides jälgitakse õppekava täitmist kolmest erinevast aspektist: minimaalses mahuskoormusega ettenähtud mahustasuta õppimise mahus ÕPPEKAVA TÄITMINE MINIMAALSES MAHUS
Tartu Ülikooli Narva kolledž
Tartu Ülikool kutsus 17. mail arengukonverentsile haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna praegusi ja tulevasi otsustajaid, ülikooli partnereid, töötajaid ja üliõpilasi ning kõiki teisi ülikooli heast käekäigust huvitatud inimesi.
Tartu Ülikooli keemia instituut
Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika, bioloogia, füüsika, geograafia või keemia riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Tartu Ülikool - Üritused, sündmused, koolitused, eksamid
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! TÜ teaduskool
Riigieksamid | Tartu Ülikool
eksamid. 13 artiklit. Tartu Postimees. 597. Koolijuhid tervitavad põhikoolieksamite kaotamist (13) Loe artiklit. Maailm. Noored valivad kaine ja korraliku elu Loe artiklit. Tartu Ülikool: ärgem unustagem erialast pädevust Loe artiklit. Uudised. Tartu noormees tegi Eestis ainsana seitse riigieksamit Loe artiklit.
eksamid - Tartu Postimees
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
TÜ teaduskool tartu ülikool eksamid
Sisseastumiseksamid toimuvad 8.-14. juulini 2019. Erandiks on akadeemiline test , mida saab eritingimusel ülikooli kandideerimiseks sooritada 23. märtsil 2019. Hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava kandidaadid saavad akadeemilist testi sooritada ka 8. juulil 2019.
eksamid - Tartu Postimees
Eestis on Tartu Ülikool ainuke universitas, st. ülikool, kus viljeldakse väga mitmekesiseid teadusi (ja vähesel määral kauneid kunstegi), neid omavahel seostades ja niiviisi maailma võimalikult täielikku tunnetamist taotledes. Nõutavad eksamid ja lõputunnistuse või …
TARTU ÜLIKOOL
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Eksamid ja arvestused Õppeainele registreerumisega võtab üliõpilane endale kohustuse läbida vastavas aines õpiväljundite lõpphindamine, st eksam või arvestus . Hinnata võib ka jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, referaate jne, mille tulemusi ei …
Füüsika, keemia ja materjaliteadus | Tartu Ülikool tartu ülikool eksamid
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond
NUTIKA SPETSIALISEERUMISE ERIALASTIPENDIUMID DOKTORANTIDELE Doktorandistipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.
Õppekava täitmine | Tartu Ülikool
Õppimine. Meditsiiniteaduste valdkonna õppekavad: Õppekava nimetus. Õppekava liik. Õppekava nominaalaeg. et eksamid ja arvestused tuleb sooritada järgmise semestri alguseks. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee.