TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut
Empiirilisel materjalil põhineva lõputöö struktuur - näide. Tabelite ja jooniste vormistamine (soovituslikud näited) Tabel 6. Vanemate suhtumine koolitoitu (vastanute arv ja protsent vanusastmete järgi). Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee.
Lõputöö ja haiguslugude vormistamine | Tartu Ülikool
Lõputöö vormistamine Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist:
Lõputöö vormistamine < Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile
Kui lõputöö elektroonne avaldamine on võimalik hiljem, peab õppeprodekaan märkima oma korralduses kuupäeva/aastaarvu, millest alates tohib lõputöö elektroonselt avaldada. Sellisel juhul märgib autor lõputöö kaitsmisele esitamisel lihtlitsentsis kuupäeva/aastaarvu alates millest tohib ülikool lõputöö elektroonselt avaldada.
Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
formaadis lõputöö annotatsioonis kajastatakse enda ning kaasautorite panus ja roll. Põhjendatud juhtudel võib töö struktuur näidisest (Tabel 1) ka erineda. 1.2.1 Lõputöö erinevad struktuurielemendid Tiitelleht (Lisa 3). Tiitelleht on lõputöö esimene lehekülg, mis kajastab teatud formaalset ja töö sisuga seotud informatsiooni.
Ekstern | Tartu Ülikool tartu ülikool lõputöö vormistamine
Lõputöö teemad . Hea üliõpilane! Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.
Lõputöö nõuded | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
(Lõputöö maht ilma lisadeta on 20-40 lehekülge. Lõputöö vormistamise stiil on Times New Roman, kirjavahega 1,5, lehekülgede äärised 2,5 cm. Töö leheküljed on nummerdatud) Koos lõputööga esitatakse juhendaja kirjalik arvamus ja juhendaja ettepanek retsensendi määramiseks.
Tartu Ülikooli Usuteaduskond
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut
TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut tartu ülikool lõputöö vormistamine
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord I. Eesmärk 1. Käesolev juhend reguleerib lõputöödele (bakalaureuse- ja magistritöödele) esitatavaid nõudeid ja lõputööde kaitsmise korda loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 2. Lõputöö ja …
Lõputöö | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Ülikool | Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Lõputööde kaitsmine | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut tartu ülikool lõputöö vormistamine
Kaunis naeratus on tervise tunnusmärk ja edu pant. Ilusa naeratuse hoidmisel ja loomisel on abiks hambaarstid. Hambaarstiteaduse instiuut kuulub Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda, mis on eesti arstide ja meditsiiniteadlaste kasvulava juba alma mater’i asutamisest alates, hambahaiguste tundmist ja ravi on õpetatud Tartu ülikoolis arstiteaduse üliõpilastele juba 1814.
Soovitusi lõputöö koostamiseks ja vormistamiseks | Tartu tartu ülikool lõputöö vormistamine
Lõputöö võib olla teoreetilise, empiirilise või rakendusliku suunaga. 6 EAP lõputöö ligikaudne maht on 25 – 40 lk, 10 EAP lõputöö ligikaudne maht on 40-50 lk. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame …
Lõputööd | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Ülikool | Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Ülikool | Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
Magistritöö on empiiriline või teoreetiline uurimus, mille üliõpilane koostab õpingute vältel ja kaitseb õpingute lõpus. Magistritöö eesmärk on anda valmidus eetiliseks ja tõenduspõhiseks teadustööks. Magistritööde temaatika lähtub õppetooli teadustöö suundadest. Õendusteaduse õppetooli teadustöö suunad aastateks 2018-2023