Images of Tartu Ülikool õppekava Täitmine
Õppekavad on kättesaadavad õppeinfosüsteemis (ÕIS). Õppekavasid, aineid ja tunniplaane saad vaadata ka ilma sisselogimata. Oma õppekava vaatamiseks vali vastavalt kas bakalaureuse, magistri või doktori õppekava ja seejärel oma sisseastumisaastale vastav aastaõppekava. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee.
Tartu Ülikool - ut
Vabade õppekohtade täitmine. NB! Esimese aasta sügissemestri vabu õppekohti ei täideta. Vabanenud õppekohale võivad kandideerida. õppekava vahetust taotlevad üliõpilased (vabas vormis avaldus), õppevormi vahetust taotlevad üliõpilased Tartu Ülikool Ülikooli 18
Klassiõpetaja | Tartu Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Vabade õppekohtade täitmine | Tartu Ülikool
Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.
» Õppijale
Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.
Õppekavad | Tartu Ülikool tartu ülikool õppekava täitmine
Doktoritöö kavand peab andma ülevaade teadustööst, mida kandidaat doktorantuuri õppima asudes teostada kavatseb. Kavand võimaldab hinnata kandidaadi erialaste teadmiste, oskuste ja pädevuste taset ning konkreetset uurimisplaani doktoritöö valmimiseks, selle …
Matemaatika | Tartu Ülikool tartu ülikool õppekava täitmine
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Koolipsühholoogia kutseaasta | Tartu Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Õppekavad | Tartu Ülikool tartu ülikool õppekava täitmine
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut katsetab alates 2019. a sügisest koolipsühholoogia kutseaasta õppekava. Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.
Õppekavad | Tartu Ülikool
Iga õppeaine kohta on olemas ainekava. Ainekavad on kättesaadavad õppeinfosüsteemis.. Ainekavas sisalduvad aine kood, nimetus, õppejõu nimi, aine maht ainepunktides, aine üld- ja õpieesmärgid, aine sisu lühikirjeldus, ajakava, käsitletavate teemade loetelu, hindamistulemustest teatamise aeg, asukohaviited õppematerjalidele, hindamiskriteeriumid, õpiväljundite hindamise viisid