Eesti keel ja kirjandus (kõrvaleriala) | Tallinna Ülikool

tartu ülikool saksa keel ja kirjandus
TARTU ÜLIKOOL TEATMIK 1998 TARTU ÜLIKOOLI ASTUJAILE Saksa keel ja kirjandus 1. saksa keel sisseastumiseksam kirjalik 10 2. saksa keel sisseastumiseksam suuline 10 3. kirjand riigieksam 10 4. võõrkeel riigieksam 10 Skandinavistika 1. norra, rootsi või taani keel

Images of Tartu Ülikool Saksa keel ja kirjandus

Saksa keel lasteaias“ juba 2007. aastal. 2013/2014 õppeaasta seisuga on Eestis hetkel 17 ja sealhulgas Tartus 9 lasteaeda, kus õpetatakse saksa keelt (Goethe Institut Estland, s.a., Tartu linna koduleht, s.a).

Tartu Ülikool - dspace.ut.ee

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

Tartu Ülikooli ajalugu – Vikipeedia

Tartu Riiklik Ülikool (praegune Tartu Ülikool) Universal field 3. saksa keel ja kirjandus Sandra Kuus: 56230204: sandra.kuus|ät|ti.ee: Sandra Kuus. Advisory Service. Kontakt. Telefon. 56230204 saksa keel ja kirjandus Labour Inspectorate. Introduction. Key partners . Media. Statistics. News releases. Publications Helpful links. If a work

Tartu Ülikool (tü) - Ülikooli õppematerjalid

Inglise keel ja kirjandus Bakalaureuseõpe Ajakava. Inglise keele ja kirjanduse eriala sisseastumiseksam toimub testi vormis ja see sooritatakse inglise keeles. Testi tegemiseks on aega kaks tundi.. Testi esimene osa kontrollib sõnavara ja grammatikaoskuseid. Võimalikud ülesande tüübid selles osas on lünktekst, sõnatuletus, sünonüümide ja antonüümide, kollokatsioonide ning

Germaani-romaani filoloogia | Tartu Ülikool

Eesti keele ja kirjanduse kõrvaleriala on sulle, kui sind huvitab eesti keel ja kirjandus, kui pead tähtsaks meie rahvuskultuuri püsimist ja arendamist Eesti riigis ja sulle meeldib lugeda ilukirjandust. Kõrvaeriala valinult on sul võimalus süveneda eesti keele toimimisse, ajalukku ja struktuuri, õppida, kus asub eesti keel sugulas- ja teiste keelte hulgas ning kuidas varieerub eesti

Tartu Ülikool - dspace.ut.ee

Saksa keel ja kirjandus . FLGR.04.152 Eriseminar saksa kirjandusteadusest 3 EAP; FLGR.04.730 Saksakeelne kirjandus Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Saksa keel ja kirjandus | Tartu Ülikool

tartu ülikool saksa keel ja kirjandus
Saksa kultuuriruum on rikas ja huvitav ning Tallinna ülikool avas mulle uksed omamoodi siseringi, motiveeritud ja humoorikate inimeste hulka kogu maailmast, kes jagavad teatud väärtusi ja sihte. On hindamatu tunne selle tagala toel aidata Eestis kaasa saksa keele positsiooni hoidmisele ja tõstmisele.

Saksa keel ja kultuur | Tallinna Ülikool

Testi abil selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi valmisolek õppida Tartu Ülikoolis maailma keelte ja kultuuride kolledži bakalaureuseõppekavadel, kus peatähelepanu all on erinevate keelte ja kultuuride uurimine. Sama sisseastumiseksamit kasutatakse ka järgmiste erialade vastuvõtul: hispaania keel ja kirjandus; prantsuse keel ja kirjandus

Eesti kirjandus | TÜ teaduskool

Õppimine Skandinaavia keelte ja kultuuride bakalaureuseõppes saab erialased teadmised rootsi, norra või taani keelest ja kirjandusest. Samuti annab siinne õpe laiapõhjalised teadmised humanitaarteadustes ja filoloogias ning soovi korral on ennast võimalik valikainete raames täiendada skandinaavia kultuuri ja ajaloo valdkonnas. Oma professionaalsete oskuste ja teadmiste

Kirjandus ja kultuuriteadused | Tartu Ülikool

Erialad: hispaania keel ja kirjandus, inglise keel ja kirjandus, klassikaline filoloogia, prantsuse keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, skandinavistika. Vastuvõtutingimused. Vastuvõtu eeltingimuseks on magistrikraad või sellele vastav haridustase. Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU