Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

Vastuvõtt avatud õppesse < Avatud õpe < Täiendusõppija

Teoreetiline õpe. Residentuuri erialadevahelised ühiskursused Ühiskursustel osalemine on residendi jaoks tasuta ja selle õppe rahastamine toimub eraldi eriala üldjuhendaja käsutuses olevate õpetuskulude kasutamisest. Osalemiseks kursustel, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee.

Täiendusõpe - Avatud Ülikool

Tartu ülikool: avatud ülikooli õpe säilib. 05.03.2013. Kõrgharidusreformi muudatustega seoses toob Tartu ülikool välja olulisemad avatud ülikooli õppe probleemkohad. Eesmärk on vähendada hirme või valetõlgendusi avatud ülikooli õppe teemadel. Tasuta õpe nii avatud ülikoolis kui ka päevases õppes.

E-täiendusõpe | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool saadab iga aasta juunikuus kirjaliku kutse ülikooli õppima tulla neile üliõpilaskandidaatidele, kes on osalenud olümpiaadidel ja võistlustel, mille korraldaja on TÜ Teaduskool. Kui oled osalenud TÜ Teaduskooli korraldatud olümpiaadil, ei pea sa üldjuhul oma tulemust ülikooli kandideerides tõendama.

Tartu Ülikool - ut

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikool - ut

Tartu Ülikooli õppeosakonna elukestva õppe keskus pakub kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning õppejõududele haridustehnoloogilisi teenuseid. Igas koolis ei ole haridustehnoloogi, kes abistaks interaktiivsete õppematerjalide loomisel. Keskuse poolt pakutavad haridustehnoloogilised teenused võimaldavad interaktiivsete materjalidega parandada loodavate e-kursuste ja

Volli Kalm: avatud ülikool ja tasuline õpe ei kao - Arvamus

Tartu Kolledž Puiestee 78, Tartu Avatud ülikool pakub Sulle paindlikku võimalust omandada kõrgharidus või täiendada oma teadmisi töö kõrvalt. Õppevormide ja -teemade valik on väga lai, leia endale vaid sobiv lahendus! Soovid omandada kõrgharidust (eriala) töö kõrvalt või jätkata katkenud õpinguid? Õpe kestab vähemalt

Vastuvõtt avatud õppesse < Avatud õpe < Täiendusõppija

tartu ülikool tasuta õpe

Erialakatse koosneb kahest osast: 1) testist 2) kutsesobivusintervjuust Kõigepealt sooritatakse test, mis kestab 90 minutit. Seejärel toimub kutsesobivusintervjuu rühmatöö vormis (4–5 kandidaati rühmas).

Teenused | Tartu Ülikool

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.

Õppekavad ja vastuvõtutingimused | Tartu Ülikool

Tasuta õpe ja õpingute eest tasumine Info eestikeelsetele õppekavadele (va doktoriõppesse) kandideerijatele päeva- ja sessioonõppes. Alates 2013. aastast saab eestikeelsetel õppekavadel õppima asuda enamasti tasuta. Õpingute eest tasumine hakkab sõltuma sellest, millise koormusega õpitakse ning kas varem on õpitud kõrgkoolis.

Sisseastumine | Tartu Ülikool

Tartu ülikool: avatud ülikooli õpe säilib. 05.03.2013. Kõrgharidusreformi muudatustega seoses toob Tartu ülikool välja olulisemad avatud ülikooli õppe probleemkohad. Eesmärk on vähendada hirme või valetõlgendusi avatud ülikooli õppe teemadel. Tasuta õpe nii avatud ülikoolis kui ka päevases õppes.