Tartu Ülikool - ut

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Teenused | Tartu Ülikool

Õppetoetuse maksmist ja määramist reguleerivad riiklikul tasandil õppetoetuste ja õppelaenu seadus ja määrus üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord.Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord.

Vajaduspõhine õppetoetus | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU tel 737 5100 faks 737 5440 info [ät] ut.ee .

Erasmus+ programmi toel Euroopasse praktikale | Tartu Ülikool

Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Õppimisvõimalused | Tartu Ülikool

Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus riigiportaalis. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust. Taotluse esitamise kuul makstakse taotlus välja 7 päeva pärast taotluse

Tartu Ülikool - biomeditsiin.ut.ee

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane (välja arvatud doktorant), kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või ajalise või tähtajalise elamisõiguse alusel, kes ei ole akadeemilisel puhkusel, kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75%

Infomaterjalid | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Tartu Ülikooli majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis on 169617.

Üliõpilane ja raha | Tartu Ülikool

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus NUTIKA SPETSIALISEERUMISE ERIALASTIPENDIUMID DOKTORANTIDELE Doktorandistipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.

Füüsika | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU tel 737 5100 faks 737 5440 info [ät] ut.ee .

Erialastipendium | Tartu Ülikool

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus Rahvusvahelise koostöö edendamiseks on Tartu Ülikool sõlminud mitmeid väliskoostöö lepinguid, mille alusel toimub tudengite ja teadlaste vahetus välisülikoolide ning -institutsioonidega, aga ka muu koostöö, eriti õppe ja teadustöö vallas. Sõltuvalt koostöö ulatusest ja vormist saame rääkida neljast suuremast välispartnerite grupist:

Tartu Ülikool - biomeditsiin.ut.ee

Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades. Rahastaja järgi võib erialastipendiumid jagada kolmeks: 1. "IT Akadeemia" programmist rahastatavad erialastipendiumid, 2. Euroopa Liidu rahastatavad erialastipendiumid, 3. riigi rahastatavad õpetajakoolituse erialastipendiumid.

Vajaduspõhine eritoetus | Tartu Ülikool

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.