Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kokkuvõte tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ttü
Tõenäosusteoorias ja matemaatilises statistikas nimetatakse juhuslikuks suuruseks suurust, mille väärtus sõltub juhusest. Formaalsema definitsiooni järgi on juhuslik suurus funktsioon, mis seab juhusliku katse igale võimalikule tulemusele (elementaarsündmusele) vastavusse mingi suuruse. Suurust , mille võrdumine katse käigus etteantud väärtusega on juhuslik sündmus, nimetatakse
Studiesleak - Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
kursuste tavapraktikast) esitatud ka mõningad tõestused ja matemaatilised. põhjendused, kuigi kõigi tõestuste esitamine nii väiksemahulise kursuse puhul pole mõeldav. Kursuse eesmärgiks oli tutvustada niihästi matemaatilise statistika kui ka. tõenäosusteooria põhitõdesid nii palju, et selle kursuse läbinud kuulajad suudaksid
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika - Kursused
Toenaosusteooria Ja Mat Stat_Margus_Pihlak: Õppejõud Margus Pihlak.Ttü. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. Loengukonspektid ja kontrolltööde variandid koos mõningate lahendustega.
TOENÄOSUSTEOORIA JA~ MATEMAATILINE STATISTIKA tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ttü
TTÜ esileht Teaduskond Infotehnoloogia teaduskond Tudengile Bakalaureuseõpe Äriinfotehnoloogia. Bakalaureuseõpe. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika: Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Studiesleak - Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ttü
Matemaatiline statistika on matemaatika osa, mis uurib statistiliste andmete kogumise, süstematiseerimise, töötlemise ja statistiliste järelduste tegemise mee-todeid. Matemaatilise statistika eesmärgiks on statistiliste seaduspärasuste avas-tamine ja kirjeldamine. Käesoleva ~oppevahendi aluseks on v ~oetud Tallinna Tehnikaülikooli bakalau-
Tõenäosusteooria ja statistika
Matemaatiline statistika tähendab tööd informatsiooniga: selle kogumist, töötlemist, analüüsimist ja lahtimõtestamist. Peaaegu igas asutuses ja firmas on mitmesugused andmekogud, kus talletatakse vajalikku infot. Sageli ei osata aga sellega midagi peale hakata.
Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika - Matemaatika
Õppevahendi aluseks on võetud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe üliõpilastele peetud loengud tõenäosusteooriast ja matemaatilisest statistikast.
Tõenäosusteooria II - Kursused - Matemaatika ja statistika tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ttü
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika Lineaaralgebra Füüsika Keemia hüdrograafidele Õiguse alused ja kodanikuühiskond Kehaline kasvatus Teoreetiline mehaanika Inglise keel Informaatika Vene keel / Eesti keel (võõrkeelena) Hüdromehaanika Laevade ehitus Esmaabi ja hooldus Geodeesia I Geodeesia II Sissejuhatus erialasse
Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika alused Eessõna
12. klass › Matemaatika › Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika. Testi oma teadmisi Tõenäosusteooria tekkimisest. Mõisted Statistika - teadus, mis käsitleb arvandmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist. Matemaatiline statistika on matemaatika haru, mis uurib statistilis
TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILINE STATISTIKA (kood …
uurimisega ja põhjendamisega tegeleb matemaatiline statistika. Kui tõenäosusteooria tegeleb peaasjalikult juhuslike sündmuste ja juhuslike suuruste analüüsiga, keskendudes tõenäosustele, jaotusfunktsioonidele ja juhulike suuruste arvkarakteristikute uurimisele, siis matemaatilise statistika eesmärgiks on korduvatel mõõtmistel või
Statistika kodutöö 1 | Matemaatika - Tõenäosusteooria ja tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ttü
tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. Tõenäosusteooria tekkis XVII sajandil, kui ki rglik hasartmängija markii de Mere andis Blaise Pascalile (1623-1662) lahendada mõne d hasartmängudest pärit ülesanded. Nende ülesannete lahendamiseks pöördus Pascal teis e matemaatiku Pierre de Fermat (1601-1665) poole.
TTÜ töötajate publikatsioonid, 1997, matemaatika-füüsika
Matemaatika-füüsika teaduskonna töötajate 1997.a. ilmunud publikatsioonid
Statistika kodutöö 1 | Matemaatika - Tõenäosusteooria ja tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ttü
Õppeaine TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILINE STATISTIKA (kood YMR3720) PROGRAMM Õppeaine eesmärk: • süvendada teadmisi juhuslikkusest ja kujundada stohhastilist mõtlemisviisi, • anda teadmisi juhuslikkust kirjeldavate seaduspärasuste kohta ning oskusi nende seaduspärasuste kindlakstegemiseks, • anda teadmisi andmete töötlemiseks matemaatilise statistika meetoditega.