hääldus - tõlge - Eesti-Inglise Sõnaraamat - Glosbe
tõlge hääldusega
Googlei tasuta teenus tõlgib kohe sõnad, väljendid ja veebilehed inglise keelest üle 100 erinevasse keelde ja vastupidi.
Tõlkes leitud Eesti: teadmise needus - Kolumnistid - Arvamus
Mõned neist võimaldavad sul lindistada enda häält ja võrrelda siis oma hääldust nende inimeste hääldusega, kellele see keel on emakeel. Raadio ja televisioon. Kui kohas, kus sa elad, on võimalik kuulata raadiost või vaadata telerist saateid selles keeles, mida sa õpid, miks ei võiks sa seda teha, et näha, kui paljust sa suudad aru
Tsitaatsõnad - Avaleht | Justiitsministeerium
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil. Kasutajaliides valmistatud OÜs ANIMATO. Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
Eesti-Inglise sõnaraamat, Glosbe
tõlge hääldusega
Ometi tõlgitakse niisuguseid tuntud Piibli nimesid nagu Jesaja, Jeremija ja Jeesus viisil, millel on vähe ühist algse hääldusega (heebreapäraselt: Ješajahu, Jirmejah, Jehoošua). Kuna nimekuju Jehoova on üldlevinud — see nimi on nii eesti keeles kui ka muudes keeltes olnud kasutusel juba sajandeid —, siis väited, et seda nime ei
Estonian - English - Estonian Dictionary
tõlge hääldusega
Sõnasõnaline tõlge «Both Lasnamäe and Kalamaja have had an impact on me» ei ütle aga suurt midagi inimesele, kes pole näinud ei ühte ega teist. Ta ei oska ka seostada nende kirjapilti eestipärase hääldusega, nagu kirjutasin loos Münamažii .
Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat / Estonian-English-Estonian
tõlge hääldusega
Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus. Add a word or update dictionary. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR `AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
Kas sul on soov õppida võõrkeelt? — Vahitorni …
Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus. Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust. Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega?
Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Tõlge eesti keelde
English-Estonian Dictionary This is the English-Estonian dictionary with more than English 17000 words with translations in Estonian. Submit your query for instantaneous translation:
English-Estonian Dictionary - Inglise-Eesti sõnastik
Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus. Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust. Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega?
.:EN-ET:. INGLISE <> EESTI sõnaraamat
In the alternative, the United Kingdom contends that, if the Councils interpretation of the relationship between Article 5 and Article 4 of the Schengen Protocol were correct, this would necessarily entail taking a narrow view of the notion of a measure that builds upon the Schengen acquis within the meaning of Article 5, as a measure inextricably connected with the acquis; and the Border
„Uue maailma tõlge” — verstapost eesti piiblitõlke ajaloos
tõlge hääldusega
Ometi tõlgitakse niisuguseid tuntud Piibli nimesid nagu Jesaja, Jeremija ja Jeesus viisil, millel on vähe ühist algse hääldusega (heebreapäraselt: Ješajahu, Jirmejah, Jehoošua). Kuna nimekuju Jehoova on üldlevinud — see nimi on nii eesti keeles kui ka muudes keeltes olnud kasutusel juba sajandeid —, siis väited, et seda nime ei