Nõuded lõputöödele ja nende kaitsmise kord usuteaduse alal

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

Kaitsmine | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Suu- ja hambahaiguste õppejõud on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus

PUUST JA PUNASEKS | Miks Tartu ülikool Kovalenko

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

Sisseastumine | Tartu Ülikool

Täna kuulutas Tartu ülikooli komisjon Anastassia Kovalenko mõlemad magistritööd plagiaadiks. Kovalenko küll tunnistab, et tema töödes oli vajakajäämisi, kuid ei ole komisjoniga sama meelt. Delfi kontrollis Tartu ülikooli kodulehelt järgi, mida ülikool plagiaadiks peab.

University of Tartu - Wikipedia

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikool - ut

- missugustel allikatel tekst põhineb ja kuidas neile viidatakse (tsiteerimine, refereerimine, nimetamine) Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Sisseastumine | Tartu Ülikool

tsiteerimine tartu ülikool Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust. Loe lähemalt andmekaitsetingimustest.

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond

tsiteerimine tartu ülikool Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Adhesiivsüsteemi kasutamine

The University of Tartu (UT; Estonian: Tartu Ülikool, Latin: Universitas Tartuensis) is a university in the city of Tartu in Estonia. It is the national university of Estonia, [2] and the only classical university in the country [3] , and also the biggest [4] and most prestigious [5] university in Estonia.

TEKSTIANALÜÜS | Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja

Täna kuulutas Tartu ülikooli komisjon Anastassia Kovalenko mõlemad magistritööd plagiaadiks. Kovalenko küll tunnistab, et tema töödes oli vajakajäämisi, kuid ei ole komisjoniga sama meelt. Delfi kontrollis Tartu ülikooli kodulehelt järgi, mida ülikool plagiaadiks peab.

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Enim viidatud teadusvaldkonnad Tartu Ülikoolis seisuga september 2019 Essential Science Indicators andmetel Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU info [ät]

Linna asutamisest aLates - Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Atesteerimine | Tartu Ülikool

Tartu ülikooli raamatukogu panus teadusandmete säilitamisse ja kättesaadavaks tegemisse . Liisi Lembinen . Tartu ülikooli raamatukogu direktori kohusetäitja . Teadlased loovad igapäev suurtest kogustes digitaalseid publitseerimata teaduse toorandmeid, mille säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega pole siiani intensiivselt tegeletud

PUUST JA PUNASEKS | Miks Tartu ülikool Kovalenko

Atesteerimisaruanne PhD Students Attestation Review

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

214 kides). On siiski tavaks, et 1920. ja 1930. aastate tekstides võib w-tähe asendada v-ga. Tsiteerija võib tsitaadi teksti lisada puuduva sõna (see tuleb anda nurksulgudes) või tõsta mõne koha eristuskirjaga esile