Mehaanikateaduskonna infokiri juuni 2014 ttü bakalaureuse lõputöö

Kui töö on ühe kriteeriumi järgi 0 (puudulik), on lõputöö hinne 0 (puudulik). Lõputöid hinnatakse skaalas 0-5: • Hinne 5 (suurepärane) – silmapaistev töö, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine, sh keerukuse, lahenduse läbitöötatuse, uudsuse, teadusliku lähenemise vm osas.

TÖÖANDJATE RAHULOLU UURING IKT ÕPPEKAVADE …

Avalikustamisele mittekuuluva lõputöö puhul avalikustatakse digikogus töö lühikokkuvõte. Lühikokkuvõtete kujul on nähtavad järgmiste instituutide/asutuste alljärgnevad lõputööd (detsember, 2016): ehitusteaduskond - magistri- ja bakalaureusetööd; geenitehnoloogia instituut - bakalaureuse- …

Lõputöö Teemad - Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Kaitsmisele minevad doktoritööd : Stalinist Urban Ensembles in East Estonian Oil-Shale Mining and Industrial Town Centres: Formation Mechanisms and Urban Space Identity as the Potential for Spatial Development.

TTÜR DIGIKOGU

TTÜ esileht Teaduskond Infotehnoloogia teaduskond bakalaureuse- ja magistriõppes Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).

Saateks - staff.ttu.ee ttü bakalaureuse lõputöö

TTÜ Infotehnoloogia teaduskond valmistab ette bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialiste ühes kõige kiiremini arenevas …

Bakalaureusetöö juhend - keemiainstituut, TTÜ

Lõputöö teema valik peaks toimuma hiljemalt 3 kuud enne plaanitavat kaitsmist. Kaitsmised toimuvad reeglina sügissemestril jaanuari lõpus ja kevadsemestril juuni alguses, sõltuvalt akadeemilisest kalendrist.

Lõputööde hindamine < Informaatika < Bakalaureuseõpe

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Positiivsele hindele sooritatud lõputöö kaitsnule omistatakse loodusteaduste bakalaureuse akadeemiline kraad. Tegutsemisjuhend tudengile Mida varem leiate juhendaja, seda parem. Töö tuleb sisukam ja õpite rohkem, kui alustate teadustööga esimesel-teisel õppeaastal. Juhendaja tuleb valida hiljemalt kolmanda õppeaasta alguseks.

Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond ttü bakalaureuse lõputöö

Esikaas on vajalik bakalaureuse- ja magistriõppe lõputöö, aga samuti ka magistri- ja doktoritöö vormistamisel. Tema kujundus oleneb kasutatavast köitest ja kaante kujundusest. Tiitelleht on üliõpilastöö esimene paberil vormistatud leht. Tema kuju jaoks on kehtestatud kohustuslikud eeskujud: - lisa A - laboratoorse töö tiitelleht;

Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile < Infotehnoloogia

TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM. Lõpetamine - bakalaureuse/ rakenduskõrghariduse lõputööde teemad. Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe üliõpilane esitab õppeinfosüsteemis lõputöö teema deklaratsiooni, millel on lõputöö teema nimetus eesti ja inglise keeles ning juhendaja nimi, akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks.

Lõputöö ja lõpueksam - Home (Front Page)

Lõputöö peab olema vormistatud vastavalt Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde vormistamise nõuetele. Kontrolli lõpetamistingimuste täitmist Pöördu dekanaati ja kontrolli, et kõik õppekava lõpetamistingimused (hindamislehed laekunud, praktika vormistatud, õppekava täidetud, arved tasutud jms.) on täidetud ja puuduvad takistused

Lõputööde teemade näited - YKI, TTU

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist: lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;

Lõputöö < Informaatika < Bakalaureuseõpe < Tudengile ttü bakalaureuse lõputöö

laekus TTÜ Informaatika bakalaureuse õppekava kohta tagasisidet 11 tööandja esindajalt (kõik erinevad ettevõtted) antud õppekava 13 lõpetaja osas. Lisaks saime tagasisidet 12 TTÜ Informaatika bakalaureuse õppekava lõpetajalt1. (vt Joonis 1) Antud õppekava vilistlaste lõpetamisaasta oli kas 2016 (12 lõpetajat) või 2015 (1 lõpetaja).