NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS Üliõpilastööde vormistamise juhend Juhend 2019 TLÜ Haapsalu kolledž 13 2. VIITAMINE Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandmed, valemid jms tuleb varustada viidetega.
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL ttü üliõpilastööde vormistamise juhend Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL ttü üliõpilastööde vormistamise juhend ÜliÕpilastÖÖde koostamise ja vormistamise juhend shvea jÄrvet, indrek saar, anne valk, mairit kratovitŠ, liina tamm, ramon loik, tiina karu, kristel toom, riina kroonberg, vaiko mÄe, merike lees, tÕnis elling, uno silberg. sisekaitseakadeemia
Majandus- ja sotsiaalinstituut ttü üliõpilastööde vormistamise juhend Lõputöö vormistamise nõuded . Metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade (nii bakalaureuse- kui ka magistriastme) lõpetajatele on abiks lõputöö eelvormindatud põhi, mille tegemiseks on kasutatud kehtivat lõputööde vormistamise nõudeid: Eelvormindatud põhi LibreOffice vabavaraga. Eelvormindatud põhi pdf-formaadis
Üliõpilastööde vormistamine ttü üliõpilastööde vormistamise juhend Juhend rekreatsioonikorralduse bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks. 2 nädalat enne kaitsmist *Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele. Liikumis-, tervise- ja sporditeadused Psühholoogia - üliõpilastööde juhend (15.10.18)
Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste instituut Õigusteaduse Käesolev juhend sätestab nõuded üliõpilastööde koostamiseks, vormistamiseks ja kaitsmiseks Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi (edaspidi: ÜTI) sotsiaalkaitse suunas. Lisaks nõuetele antakse soovitusi ning esitatakse näiteid töö ülesehituse ja vormistamise erinevatest võimalustest.
Lõputöö vormistamise juhend < Ehitusinseneriõpe ttü üliõpilastööde vormistamise juhend Koostöö. kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks, olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja …