Minu doktorandid - Home (Front Page) Erialavaliku motivatsioon kõrghariduses TTÜ logistika bakalaureuseõppe näitel. Motivation of choosing a specialty in higher education on the basis of TUT logistics bachelors study Arula, Taavi; Niine, Tarvo // …

Lepingu lõpetamine < Elanikule < TalTechi Üliõpilasküla TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! Kood: Õppeaine: Materjal: Õppejõud: AAR0020: Automaatjuhtimise alused: prof. Tõnu Lehtla, dots. Madis Lehtla: AAR0030: Sissejuhatus robotitehnikasse: prof. Tõnu

Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Õpingute jätkamine on võimalik eksternina, reimmatrikuleerudes või uuesti sisseastudes. Eksmatrikuleerimine toimub: seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine) üliõpilase omal soovil (programmijuhi kinnitusega avaldus tuleb esitada oma valdkonna dekanaati)

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteem TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Eksmatrikuleerimine | Tartu Ülikool ttü lõpetamine Arvutitehnika instituut, Infotehnoloogia teaduskond, ülikool tipptegijatele - Tallinna Tehnikaülikool

Praktika avaldused - Home (Front Page) TTÜ Infotehnoloogia teaduskond valmistab ette bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialiste ühes kõige kiiremini arenevas …

TTÜ Elektrotehnika instituut - Õppetöö - Õppeained ttü lõpetamine ttÜ ÕppeinfosÜsteem Lõpetamine - bakalaureuse/ rakenduskõrghariduse lõputööde teemad Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe üliõpilane esitab õppeinfosüsteemis lõputöö teema deklaratsiooni, millel on lõputöö teema nimetus eesti ja inglise keeles ning juhendaja nimi, akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks.

TTÜ fotopank Ekstern saab vabade õppekohtade olemasolul taotleda immatrikuleerimist osakoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 50% või täiskoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 75%. Esimese aasta kevadsemestri alguseks peab immatrikuleerimiseks täis- või osakoormusega õppesse koos olema vähemalt 15 EAPd.

Diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimuste Töölepingu lõpetamine ja uue sõlmimine samade poolte vahel kuni kahe kuu jooksul ning töölepingu peatumine seaduses ettenähtud juhtudel ei katkesta pidevat tööstaaþi TTÜ-s. 2.2.6. Töölepingu lõpetamisel ametiühingu liikmega töötaja koondamise tõttu on tööandja kohustatud sellest kirjalikult teatama nii töötajale kui TTÜ

Raivo Sell – Iseauto TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM. Praktika avaldused. Liigu menüüs: Praktika ja lõpetamine > PRAKTIKA. Praktika avalduse kinnitamiseks vajuta lingile „Muuda“. Avaneval vormil tulemuse sisestamiseks valige praktika tulemus valikkastist. Kommentaar on võimalik sisestada kommentaari väljale.

TTÜ Elektrotehnika instituut - Õppetöö - Õppeained Kood: Õppeaine: Materjal: Õppejõud: AAR0020: Automaatjuhtimise alused: prof. Tõnu Lehtla, dots. Madis Lehtla: AAR0030: Sissejuhatus robotitehnikasse: prof. Tõnu

Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond ttü lõpetamine • Struktuuriüksuse töö lõpetamine • Arve väljastamine • Saabunud arve tasumine • Põhivara arvele võtmine • Põhivara maha kandmine • Ostutellimuse väljastamine struktuuriüksuse poolt • Uue ruumi kasutuselevõtt • Dokumendi registreerimine • Klassifikaatori registreerimine 1.1.6Põhilised sündmused