Digimuutused ettevõttes < Infotehnoloogia teaduskond

ttü magistritöö nõuded

In the honour of TTÜ’s 100th anniversary, TTÜ and AS Silberauto are creating a self-driving car. An open source software called Autoware, which can drive a vehicle autonomously on a 3D map, is used. The purpose of this thesis is to test one of the auto-nomous vehicle subproblems - path following - with having minimal dependencies of the

Lõputöö vormistamine < Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile

ttü magistritöö nõuded

6.2.2 Nõuded suurustele, arvandmetele ja valemitele / Requirements for quantities, Tehnikaülikooli (TTÜ) inseneriteaduskonna bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppe ning rakenduskõrgharidusõppe lõputöö nõuded, kirjeldavad nende koostamise ja Magistritöö võib …

Üldsätted

ttü magistritöö nõuded

Kuidas kirjutada ja kaitsta edukalt lõputööd. Jaak Tepandi. Vers 27.03.2019 7 2. TÖÖ EESMÄRGID, LAAD, TEEMA, PEALKIRI, TULEMUSED Eesmärkide, teema ja pealkirja valik ja kooskõlastamine toimub juhendaja konsultatsiooni- aegadel.

(PDF) Practical Issues in the Valuation of Real Properties

6.2.2 Nõuded suurustele, arvandmetele ja valemitele / Requirements for quantities, Tehnikaülikooli (TTÜ) inseneriteaduskonna bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppe ning rakenduskõrgharidusõppe lõputöö nõuded, kirjeldavad nende koostamise ja Magistritöö võib …

Lõpetajale < Tudengile < Inseneriteaduskond < Teaduskond

Ajapaik – crowdsourcing platform for geotagging and rephotographing historic pictures. Ajapaik is an open source crowdsourcing platform (built on python django) for enriching historic view images with data (mainly locational data). Currently the platform is very low tech in the sense that it does not use image or text analysis and all the work is done by users manually in a distributed

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS

ttü magistritöö nõuded

Uurimis-, bakalaureuse- ja magistritöö teema ja juhendaja registreerimise tähtaeg õppetoolis on 15. oktoober 2009. Enne teema registreerimist õppetoolis palun eelnevalt õppejõuga kooskõlastada. bakalaureusetöö ja magistritöö) esitatavad nõuded“ p I.3).

UURIMIS-, BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖ TEEMAD | Tartu

Kuidas kirjutada ja kaitsta edukalt lõputööd. Jaak Tepandi. Vers 27.03.2019 7 2. TÖÖ EESMÄRGID, LAAD, TEEMA, PEALKIRI, TULEMUSED Eesmärkide, teema ja pealkirja valik ja kooskõlastamine toimub juhendaja konsultatsiooni- aegadel.

HITSA Moodle

ttü magistritöö nõuded

Magistritöö tehakse üldjuhul keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna instituudi, keskuse või teaduslabori juures. Magistritöö tegemiseks väljaspool teaduskonda peab olema dekaani nõusolek. Erandkorras võib magistritööd teha ka väljaspool TTÜ-d, st välisjuhendaja juhendamisel.

Tööohutuskasvatust mõjutavad tegurid ehitussektoris - Issuu

Ehitusinfo modelleerimise rakendamine ehitiste elutsükli erinevates etappides TTÜ Tartu Kolledžis õpetatavate tarkvarade toel. Implementation of building information modeling in different phases of buildings’ life cycle based on the software taught in TUT Tartu …

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE INSENERITEADUSKONNAS …

Practical Issues in the Valuation of Real Properties with Special Reference to Income Approach and Financial Reporting Purpose Article (PDF Available) · February 2005 with 1,028 Reads How we

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteem

ttü magistritöö nõuded

TTÜ, EETEL, Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts ja Kymdata Oy korraldavad ühiselt 2- päevase tööstus- ja hooneautomaatika juhtimisskeemide koolituse 11.05-12.05.2009 kell 10-16.45. Koolitus toimub TTÜ elektriajamite- ja jõuelektroonika instituudis ruumis VII-431.

Logistika < Inseneriteaduskond < Erialad < Magistriõpe

ttü magistritöö nõuded

Juhendis kasutatud magistritöö teema ja sellega seonduv konkreetne tekst on ainult vormistamissoovituste näitlikustamiseks ega ole mõeldud töö sisulise koostamise mallina. Soovitav on tutvuda ka Silvi Roometsa raamatuga Üliõpilastööd ja nende …

TTÜ Elektrotehnika instituut - Teated - Kõige uuemad

MAGISTRITÖÖ NÕUDED JA KAITSMISE KORD TLÜ – EKA kunstiõpetaja ühisõppekaval Üldsätted 1. Käesolev dokument reguleerib magistritöö vormistamise ja kaitsmise tingimusi ning korda Tallinna Ülikooli BFM-i ja EKA kunstiõpetaja ühisõppekaval . 2.

KUIDAS KIRJUTADA JA KAITSTA EDUKALT LÕPUTÖÖD

ttü magistritöö nõuded

TTÜ: Andmebaasi näidisprojekt (2015) ©Erki Eessaar 11 • Teadmiste kontrollil osalemisel on tulemus. • Teadmiste kontrolli tulemus on õppetulemus. • Õppejõud fikseerib õppetulemuse. • Üliõpilane koostab lõputöö. • Õppejõud juhendab lõputööd. • Bakalaureusetöö on lõputöö. • Magistritöö on lõputöö.

MAGISTRITÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA TÖÖDELE …

ttü magistritöö nõuded

Üheaastane magistrikava on Eestis (veel) vähe levinud, ent juhtide muid kohustusi arvestades sobivaim kontsentreerituse poolest. Niisamuti ka tööga sobitatav õppevorm mõnedel õhtustel aegadel nädalas (mitte iga nädal) ja akadeemilise magistritöö asemel magistrieksamiga lõpetamine.