TTÜ investeerib Kuressaare auditooriumidesse 100 000 eurot ttü matemaatika ettevalmistuskursus
Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid soovivad astuda sisse Eesti Maaülikooli õppekava(de)le - sel juhul võimalik kursuse lõpus sooritada sisseastumiskatse.. Kestus: 1.03.-12.05.2016
Matemaatika ettevalmistuskursus | Tallinna Tehnikakõrgkool
Tasuta kohtade saajad valitud! Tallinna linna noortevolikogul ja TTÜ eelõppeosakonnal on rõõm teada anda 5 Tallinna linna noort abiturienti, kes saavad tasuta koha TTÜ 3-kuulisel matemaatika riigieksamiks ettevalmistaval kursusel. Motivatsiooni, akadeemilise vajaduse ja majandusliku toetuse alusel said valituks Jaan Hellermann, Anett Vilipuu, Kerdo Ilves, Daniil Trofimov ja Pilleriin Eiskop.
Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus - Avatud Ülikool
TTK täienduskoolitused ja kursused täiskasvanutele. Tutvu meie koolitusprogrammidega - koolitajateks on kõrgkooli õppejõud ja eriala parimad spetsialistid!
Tasuta kohad TTÜ 3-kuulisele matemaatika riigieksamiks
Need kitsa programmi järgi õppijad, kes soovivad siiski teha laia matemaatika eksamit (oluline on tugev motivatsioon!), peaksid valima150-tunnise kursuse (tunnid toimuvad kaks korda nädalas), sest muidu on keeruline laia matemaatika programmi omandada. Kursusele tulles on oluline, et baasteadmised matemaatikas oleksid olemas.
Matemaatika riigieksamiks saab valmistuda Internetis | TTÜ
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) eelõppeosakond pakub riigieksamite ettevalmistuskursusi koguni seitsmes ning Gustav Adolfi koolituskeskus kuues aines. Hinnad, olenevalt mahust, algavad 1700 kroonist ning küünivad 2400 kroonini. Tartu Rahvaülikooli 72 tunni pikkune inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus maksab napilt alla 3000 krooni.
Matemaatika < Gümnaasiumi riigieksamiks, kõrgkooli
Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.
Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus IT Kolledžis
1 Maaülikoolis algab matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus 29.01.2016 15:02 Pressiteated (PM) Eesti maaülikool
jaanuar 2013 – Tallinna 21. Kool ttü matemaatika ettevalmistuskursus
Matemaatika-füüsika teaduskonna töötajate 1996.a. ilmunud publikatsioonid
Turundus - ml.station.ee
TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. Matemaatika riigieksamiks saab valmistuda Internetis 09. jaan. 2012 Pressiteated. 1. veebruaril 2012 algab IT Kolledžis matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus, kus on võimalik osaleda ka e-õppevormis.
20% Eesti töötajate haridus ei sobi töökoha vajadustega ttü matemaatika ettevalmistuskursus
Õppematerjalid. Siin leidub kasulikke õppematerjali nii õpilastele kui ka üliõpilastele.. Vikipedia entsüklopeedia http://et.wikipedia.org/wiki/Matemaatika
Ettevalmistuskursused
Õpitud eriala ning tegelik töökoht ei sobi OECD-s keskmiselt kokku 35% töötajatel, ülekvalifitseerituid on 17% ning alakvalifitseerituid 19%. Eestis on võrreldes OECD riikide keskmisega ülekvalifitseerituid vähem ning alakvalifitseerituid rohkem. Analüüsi järgi on OECD riikides raske leida tervishoiu, hariduse ning IKT-sektori spetsialiste ja juhte.