Tartu Ülikooli esitati üle 250 avalduse poolelijäänud õppe

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rektor selgitas täna koos kolleegidega kooliperele valusa segaduse tagamaid – kelle süül on olukord tekkinud ja kas kuratooriumi jätkamine on võimalik. TTÜ kuratooriumi liikmed tunnistavad vigu: kuratoorium peaks tagasi astuma - Eesti - …

IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt | TTÜ IT Kolledž

ttü pooleli jäänud õpingute jätkamine
Tere! Uurin siit, et kui paljud on jätnud ülikooli pooleli ja mis oli selle põhjuseks? Kas olete seda otsusta kahetsenud ka? Olen hetkel väga raske valiku ees, sest eriala mida koolis õpin on olnud mu unistus, aga seoses elukoha muutusega ja veel teistegi teguritega seoses on mu koolitee jätkamine ikka väga suur küsimärk, seega ma ei teagi mis edasi teha.

KKK < VÕTA < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna Tehnikaülikool

Mul jäid 2007. aastal õpingud pooleli, õigemini tegemata jäi magistritöö, ained sai läbitud. Tegu oli siis 4+2 süsteemiga. Millised on mu võimalused a) lõpetada oma eriala või b) õppida midagi uut praeguse 3+2 süsteemiga? Ma ei tea isegi kuidas endised ja praegused ainepuntide mahud suhestuvad, kas praegune 2-aastane magistriprogramm on samas mahus, mis varasem?

Õpingud katkestanud TTÜ tudengid: õpiks edasi, kui

Et minna magistriõppesse, tuleks esiteks lõpetada oma pooleli jäänud õpingud ning seejärel kandideerida magistrantuuri. VÕTA abil saate taotleda varasemate õpingute arvestamist bakalaureuseõppe õppekava täitmisel ja seeläbi võimalusel ka varem lõpetada.

Vabale õppekohale kandideerimine < Õppekorraldus

Konkurentsi korral avaneb õpingute jätkamise võimalus neile, kellel olid varasemalt paremad õpitulemused, kasuks tuleb ka vahepealne õppimine ja töökogemus. Tuleb silmas pidada, et kool peab olema pooleli jäänud 2003/2004. õppeaastal või hiljem ning läbitud peab olema vähemalt pool õppekavast. Tähtis on ka motivatsioonikiri.

Õpingud katkestanud TTÜ tudengid: õpiks edasi, kui

ttü pooleli jäänud õpingute jätkamine
Õpingute jätkamine välismaal nõuab tõsist ettevalmistust ja on kindlasti väljakutse, kuid saadud kogemus on seda väärt. 11 võrdlemisega. Meil tegeleb välisriigi haridust tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused, akadeemilised õiendid jm) Pooleli jäänud kooliteed võiksid jätkata ka nt kutseõppeasutuses. Enne lõpliku

Lõpetan kooli ära!

ttü pooleli jäänud õpingute jätkamine
Tabel 4. Õpingutega jätkamine Vastanute arv Protsent vastanutest Kavatsen jätkata õpinguid TTÜ-s 109 26,7 Ei kavatse hetkel õpinguid jätkata 101 24,7 Alustasin õpinguid teises ülikoolis, kõrgkoolis või kutsekoolis 87 21,3 Kavatsen jätkata õpinguid mujal ülikoolis, kõrgkoolis või kutsekoolis 55 13,4

Töötukassa tasemeõppe toetus aitab töö kõrvalt õppijat

Õpingute jätkamine pärast keskharidust, üldine olukord Eestis on haridust traditsiooniliselt kõrgelt väärtustatud. Kui ka õppimise viisid, vormid ja pragmaatilised eesmärgid muutuvad, siis keskhariduse, aga ka kõrghariduse omandamine on paljude jaoks jäänud oluliseks eesmärgiks iseenesest. Nii ongi meil kõrgharidusega inimeste

INFOTEHNOLOOGIA - pld.ttu.ee

Õpingute jätkamine välismaal nõuab tõsist ettevalmistust ja on kindlasti väljakutse, kuid saadud kogemus on seda väärt. 11 võrdlemisega. Meil tegeleb välisriigi haridust tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused, akadeemilised õiendid jm) Pooleli jäänud kooliteed võiksid jätkata ka nt kutseõppeasutuses. Enne lõpliku