Rakenduslik majandusteadus < Majandusteaduskond < Erialad
Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Õpingute jätkamine on võimalik eksternina, reimmatrikuleerudes või uuesti sisseastudes. Eksmatrikuleerimine toimub: seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine) üliõpilase omal soovil (programmijuhi kinnitusega avaldus tuleb esitada oma valdkonna dekanaati)
Juhtimine ja turundus < Majandusteaduskond < Erialad
ttü õppekava esitamine
TTÜ-s või mõnes teises kõrgkoolis Eestis või välismaal, on töötanud või töötavad õppimiseks valitud erialal ning töö käigus või tööga kaasnenud täiendõppe kursustel omandanud õpitava eriala jaoks olulisi teadmisi. Jätkem kohe meelde, et bakalaureuse õppekava läbimisel saab arvesse võtta vaid neid aineid ja …
ÕPINGUKORRALDUSEST TTÜ-s
(6) Doktoritöö kaitsmise aeg ja koht avalikustatakse vähemalt üks kuu enne kaitsmist TTÜ doktoriõppe teadetetahvlil ja TTÜ veebilehel koos lingiga doktoritöö kokkuvõttele ja viitega täisteksti kättesaadavusele. Doktoritöö avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne kaitsmist TTÜ trükisena.
TalTech – Sinu teejuht tippu!
ttü õppekava esitamine
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Eksmatrikuleerimine | Tartu Ülikool
ttü õppekava esitamine
Sellelt lehelt leiad mõned informaatika õppekava ained. Kursustega tutvumiseks tuleb sisse logida. Kasutajanimi on tudengi UNI-ID millele järgneb domeeninimi kujul uni-id@ttu.ee (näiteks mari.maasikas@ttu.ee). Parool on sama, millega arvutiklassi arvutitesse sisse saab logida. Kui sul veel parooli pole ja/või UNI-ID väärtust ei tea, mine pass.ttu.ee, logi sisse ID-kaardiga ja loo …
Eksmatrikuleerimine | Tartu Ülikool
Seminari avas TTÜ arenduprorektor Andres Keevallik. Ettekannetega esinesid Mart Repnau Tallinna Ettevõtlusametist, prof Andres Taklaja ja prof Vello Kukk Tallinna Tehnikaülikoolist, Madis Võõras Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. TTÜ-st sõideti edasi Elcoteqi, kus Antti Piippo ja Jorma Vanhanen tutvustasid Elcoteqi tegevust Eestis.
Personalijuhtimine < Majandusteaduskond < Erialad
Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide pealkirjadest. Täpne otsing; Liigitus. Süstemaatiline liigitus; Kronoloogia; Eurovoc; KOV määruste valdkondlik liigitus
Vabale õppekohale kandideerimine < Õppekorraldus
Õppekava akadeemilise juhendaja loal võib töö sisu olla ülalloetletust erinev. Bakalaureusetöö näitab üliõpilase poolt õppekava läbimisel omandatud oskust käsitletavat uurimisvaldkonda piiritleda, valitud materjalis orienteeruda, seda süstemaatiliselt analüüsida ja tulemusi selgelt ning arusaadavalt esitada.
Saateks - staff.ttu.ee
Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide pealkirjadest. Täpne otsing; Liigitus. Süstemaatiline liigitus; Kronoloogia; Eurovoc; KOV määruste valdkondlik liigitus
Opingukorraldus TTU yliopilastele - SlideShare
TTÜ lühitutvustus. Aastatel 1941 ja 1944-1989 oli õppeasutuse nimi . Täiskoormusega õppe korral peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta. Õpingukava esitamine ehk deklareerimine. NB! Ära jäta deklareerimist viimastele
Informaatika < Magistriõpe < Sisseastujale
Õppekava pöörab võrdselt tähelepanu nii loomingulisusele kui praktikale. Viieaastase õppe järel antakse lõpetajale arhitektuurimagistri kraad. Õpingud koonduvad kolme põhjaliku meistriklassi ümber – elamute projekteerimine, ühiskondlike hoonete projekteerimine ja linnaplaneerimine.
INFOTEHNOLOOGIA - pld.ttu.ee
ttü õppekava esitamine
Täna on Eestis ja välismaal suur IT-spetsialistide defitsiit. Eesti enda ja siin baseeruvad rahvusvaheliste firmade arendusosakonnad vajavad sadu uusi tarkvaraarendusega seotud spetsialiste aastas. Mitmed tarkvaraarendusega tegelevad firmad asuvad TTÜ lähedal ning on valmis juba sinu õpingute ajal pakkuma huvitavaid praktikakohti ja projekte.
Küberkaitse < Magistriõpe < Sisseastujale
Äriinfotehnoloogia eriala õppekaval ei pea õppima aineid, mis sulle ei meeldi: kohustuslikke aineid ei ole, iga üliõpilane saab enda õppekava suures osas ise kavandada. Vahetusüliõpilasena on sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames.
Arvutisüsteemid < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad
Juhtimise ja turunduse õppekava kuulub TTÜ vastutusvaldkonda – see tähendab, et sellealase kõrghariduse andmise on riik usaldanud just TTÜ kätte; ekspordi juhtimist Eestis mujal õppida ei saagi. Lisaks on sellelt õppekavalt saadavad teadmised ja oskused kasulikud mitte ainult konkreetsetel ametikohtadel tööelus, vaid elus üldse.
IT-teaduskond – TalTech
Cybersecurity ehk küberkaitse õppekava on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühendõppekava, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe toimub valdavalt Tartus.