3+2 magistrõppe õpingukorraldus

View Ivika Vilt’s profile on LinkedIn, the worlds largest professional community. Ivika has 5 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Ivika’s connections and jobs at similar companies.

Tallinna Tehnikaülikool

Täna on TTÜ selles valdkonnas Eesti juhtiv ülikool ja kompetentsikeskus. Riiklike õppetoetuste kõrval on võimalik saada ka ettevõtete poolt välja pandud stipendiume (Eesti Energia, ABB, Harju Elekter, Elering jne). Õppida ja praktikat sooritada saab ka välismaal.

Juhtimine ja turundus < Magistriõpe < Tudengile

Tuutoril on õigus pöörduda oma tegevuseks vajaliku informatsiooni ja nõuannete saamiseks IT Kolledži töötajaskonna poole (esmaseks kontaktisikuks on õppekonsultant). Tuutoril on õigus teha üliõpilastega suhtlemisest tuleneva tagasiside põhjal ettepanekuid IT Kolledži õppekorralduse ja tugiteenuste osas.

Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda, küsimuste korral aitab õppekonsultant Tiina Parve (tiina.parve@taltech.ee). Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechis läbi Avatud Ülikooli. Õppima asumise soovi registreerimiseks pöörduge õppekonsultant Tiina Perve (tiina.parve@taltech.ee) poole.

UTT0010 Õpingukorraldus

TTÜ esileht Sisseastuja Magistriõpe rühmadesse jaotust teab teaduskonna dekanaadi õppekonsultant). Esimene õppenädal algab 2. septembril ja on tunniplaanis paaritu nädal. ÕIS-i saate siseneda ID-kaardiga hiljemalt 30. augustist. Kellel pole võimalust ID-kaardiga sisse logida, palun pöörduge paroolide saamiseks TTÜ

UTT0010 Õpingukorraldus

mehaanika ja mehaanilise tehnoloogia osakond, mida loeme ka tänase TTÜ mehaanikateaduskonna eelkäijaks. Teaduskonna missiooniks on luua masina- ehituse, materjalitehnika, mehhatroonika ja soojustehnika sünergia, mis teenib ühiskonna ja Eesti riigi arengut. Akadeemiline tegevus põhineb tipptasemel info-

Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Personalijuhtimine < Majandusteaduskond < Erialad

Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, dekanaadi õppekonsultant Ülle Valtna. Korraline atesteerimine toimub vastavalt TTÜ akadeemilise kalendrile. Komisjoni istungite toimumise aja määrab esimees või aseesimees ning vajadusel täpsustab atesteerimise korraldust.

Õigusteadus < Majandusteaduskond < Erialad < Magistriõpe

Taotluste koostamisega seotud küsimustes nõustab taotlejat õppekonsultant. Õppekava- ja/või erialaspetsiifilistes VÕTA küsimustes on taotlejal õigus pöörduda nõustamise saamiseks vastava aine õppejõu, õppekavajuhi või VÕTA komisjoni liikme poole.

VÕTA kord | TTÜ IT Kolledž

* * Magistriõppe õppekava TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe Alusõpe Põhiõpe Eriõpe Vabaõpe Lõputöö * * Õppekava Alusõpe Ü l d õ p e P r a k t i k a V a b a õ p e Lõputöö 30 EAP Põhiõpe E r i 120 EAP E r i

Õpingukorraldus

ttü õppekonsultant
* * TTÜ lühitutvustus Asutamisaastaks loetakse 1918 Ülikooliõigused alates 1936 Aastatel 1941 ja 1944-1989 oli õppeasutuse nimi Tallinna Polütehniline Instituut Aastast 1990 nimi Tallinna Tehnikaülikool Tallinn University of Technology Ülikooli juhib rektor Andres Keevallik õppeprorektor Kalle Tammemäe teadusprorektor Erkki Truve

Juhtimine ja turundus < Majandusteaduskond < Erialad

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Inimesed < Tutvustus < Tartu Kolledž < Asutused < Tallinna

ttü õppekonsultant
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Avalik haldus ja riigiteadused < Majandusteaduskond

TTÜ magistriprogrammi personalijuhtimise erialal teeb teistest erinevaks see, et meie õppekava järgib personalijuhi kutsestandardit 6 ja 7 ning hõlmab kõiki personalitöö ja -juhtimisega seotud valdkondi. Õppekonsultant. oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele: