Loodud õppematerjalid ja terminoloogiasõnastik

ttü valikained Teadusvõõrkeele - tingtähisega HLX8040 - (inglise HLI8750, saksa HLS8760, prantsuse HLS8770, vene HLE8780) õppimise alustamiseks on vajalik TTÜ keeltekeskuse nõusolek (tuleb läbida test). 2 Eriõpe Kokku 72 EAP. Bioonika moodul 15 EAP. Kohustuslikud …

Olümpiaadikool < Kooliõpilane < Tallinna Tehnikaülikool

lõpetamistingimused: = õppekava täitmine nõutud mahus kaalutud keskhindega mitte alla 2,0. = eesti ja võõrkeele eksami sooritamine vähemalt hindele 2 (rahuldav) = arvestatakse sooritusi, mis ei ole vanemad kui kahekordne nominaalne õppeaeg = diplom kiitusega (cum laude) antakse bakalaureuseõppe lõpetanule, 1) kes sooritas kõik eksamid hindele 3,4, või 5 2) kes kaitses lõputöö

Populaarteaduslikud loengud < Koostöö koolidega

Oodatud on ka TTÜ üliõpilased, kes soovivad omandada Tehnikaõpetaja kõrvalerialas inseneripedagoogikaalaseid teadmisi, aga ka teiste ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased, kes soovivad õppida TTÜ tasemeõppeaineid või osaleda spetsiaalselt õpetajatele väljatöötatud täiendusõppe kursustel.

Physics Cup < Olümpiaadikool < Kooliõpilane < Tallinna

6) DBR0250 Bioelektromagnetism (5 EAP), TTÜ+TÜ. 7) DBR0030 Digitaalne signaali ja pilditöötlus (5 EAP), TTÜ+TÜ Projekti raames loodud e-kursuste testimiseks moodustati meeskond, kuhu kuulusid Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, üliõpilased ja haridustehnoloogid, kokku 10 (kümme) testijat.

Valikained gümnaasiumiosas | saku.edu.ee

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Valikained – Rocca al Mare Kool

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

| Tallinna Ülikool

TTÜ esileht Kooliõpilane Tallinna Tehnikaülikooli kooliõpilaste keskuse eksamikool pakub erinevaid kursusi nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele (kursused põhikooli lõpetamiseks ja gümnaasiumikatseteks, gümnaasiumi riigieksamiteks, TalTechi …

Tehnikaõpetaja < Lisaerialad < Avatud õpe < Täiendusõppija

TTÜ Avatud Ülikool on loodud TTÜ õppeainete õppimise võimaldamiseks isikutele, kes ei ole TTÜ üliõpilased. Nii võivad soovijad koguda endale EAP-sid juba enne TTÜ-sse astumist või siis peale TTÜ õppekoha kaotamist eesmärgiga lihtsalt laiendada oma tehnikaalaseid teadmisi või jõuda lõppude lõpuks ikkagi TTÜ erialadiplomi

Õppekavad - pld.ttu.ee

Täienduskursused. Kalle Kepler, Ivo Fridolin. Projekti „Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistri taseme ühisõppekava arendamine tööturuvajadustest lähtuvalt“ lõpukonverents, 28.09.2012, Tallinn

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja

ttü valikained TTÜ baaskooliks. Gümnaasiumiosas on valikainete osas 2 põhimõtet: kohustuslikud ja vabad valikained.Osa valikaineid toimub ettevõtete baasil. Gümnaasiumi osas õpetavad valikaineid TTÜ õppejõud, paljude valikainete tunnid toimuvad TTÜ laborites ja …