Ettevõtluskoolitus töötutele. Millist koolitajat valida

Enesearengu Koolitused OÜ peamisteks tegevusaladeks on: - ettevõtluskoolitused ja mentor alustavatele ettevõtjatele; - ettevõtlusblogija (www.eneseareng.ee) - isikliku arengu nõustamisteenus ja holistilise regressiooniteraapia.

Töötukassa koolituskaart - KHK Koolitus töötukassa ettevõtluskoolitused

Tartu Rahvaülikool sai 2012.aastal Töötukassa parima Tartumaa koostööpartneri tiitli. 111-tunnine ettevõtluskoolitus toimub 6.10-15.12.2014. Koolituse lõppedes valmib igal osalejal oma loodava ettevõtte äriplaan. Peab märkima, et nende koolituste infot püütakse hoida värske ja ajakohasena.

Kas tööandja võib töötajate e-kirju lugeda?

Töötukassa tasub kliendi eest rehabilitatsiooni kulu kuni 1800 eurot (koos käibemaksuga) ühe aasta jooksul. Põhjendatud vajadusel võib kulu tasuda suuremas ulatuses. Rehabilitatsiooniteenusel osalejale makstakse sõidu-ja majutustoetust.

LOE, kuidas töötukassa aitab VKG-st koondatud inimesi

Sõltumata kust toetust taotleda, Töötukassa, KredEx, pank vm, on üsna selge, et soovitakse näha, kas oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast”, kes ülevad, et pane asi püsti ja hakka müüma. Ka müümisest ja kõigest muust olulisest räägime.

Töötukassa on valmis paindlikult reageerima PKC Keila

Töötukassa kutsub tööandjaid Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäevale, mis toimub 25. jaanuaril 2018 kell 9.00 Eesti Töötukassa Tallinna Lilleküla büroo seminariruumis, Metalli 3.. Teabepäeval räägitakse olukorrast tööjõuturul, tutvustatakse töötukassa teenuseid tööandjatele (nt töövahendus, proovitöö, palgatoetus, tööpraktika, tööruumide ja -vahendite

Koolitused ja töötoad « BDA Consulting töötukassa ettevõtluskoolitused

TJO Konsultatsioonid on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koolitusteenuse pakkujaks ka 2014. ja 2015. aastal. Koolituskaardi eesmärgiks on võimaldada töötutele ja koondamisteatega tööotsijatele kiiresti ja paindlikult töölesaamiseks vajaliku tööalast ümber- ja täiendõpet. Tööalaseks koolituseks on kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste

Uudised

Ligipääsetavusest. Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.. » Loe lisaks

Milleks töötukassa? Senine abi ettevõtjatele kasin

TJO Konsultatsioonid on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koolitusteenuse pakkujaks ka 2014. ja 2015. aastal. Koolituskaardi eesmärgiks on võimaldada töötutele ja koondamisteatega tööotsijatele kiiresti ja paindlikult töölesaamiseks vajaliku tööalast ümber- ja täiendõpet. Tööalaseks koolituseks on kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste

Kvalifitseerimiskonkursi teade koolituskaardi koolitajate töötukassa ettevõtluskoolitused

Täna teatas PKC Grupp, et sulgeb aasta pärast Eestis Keila tehase ning viib tootmise üle Leedus ja Venemaal asuvatesse tehastesse ning koondab aasta jooksul järk-järgult 613 inimest. Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on töötukassa olukorraga kursis ja valmis töö kaotavaid