Töötukassast | Töötukassa

Ligipääsetavusest. Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.. » Loe lisaks

Teenindusosakond | Töötukassa

Ligipääsetavusest. Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.. » Loe lisaks

Jõgevamaa | Töötukassa

Ligipääsetavusest. Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.. » Loe lisaks

Töötukassa - Etusivu | Kuljetusalan Työttömyyskassa

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja.

Eesti Töötukassa põhikiri – Riigi Teataja

Niiet jään ikka ja jälle selle seisukoha juurde, et jamad on justkui orgaaniliselt programmeeritud Töötukassa ettevõtmistesse . Tänaseks oleme juba väsinud meedia klopperist, et laiali jooksid töötukassa nõukogu otsustavad liikmed ja kohe-kohe on hingusele minemas ka juhatus.

Töötukassa juhatus kinnitas töötuskindlustushüvitise

Töötukassa juhatus kinnitas töötuskindlustushüvitise maksimumi teatas Eesti Töötukassa. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu 25 eurot ja 78 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel.

Tartumaa | Töötukassa

(2) Töötukassa eelarve muutmiseks, kui see on seotud tulude ja kulude kogumahu suurendamise või vähendamisega, esitab juhatus nõukogule töötukassa lisaeelarve projekti koos seletuskirjaga. Lisaeelarve projektis võib ette näha ka kulude otstarbe muutmist.

Töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus 2016. aastal

Ligipääsetavusest. Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.. » Loe lisaks

Images of Töötukassa Juhatus

Töötukassa juhatus kinnitas töötuskindlustushüvitise maksimumsuuruse 2018. aastal. 03.01.2018. 1248. 0. Töötuskindlustushüvitist on 2018. aastal võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 242 eurot ja 73 senti (minimaalne päevamäär on 7

Töötuskindlustushüvitis 2018. aastal töötukassa juhatus

Töötukassa juhatus kinnitas töötuskindlustushüvitise maksimum- ja miinimumsuuruse 2018. aastal. Töötuskindlustushüvitist on 2018. aastal võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 242 eurot ja 73 senti (minimaalne päevamäär on 7,83 eurot).

Töötukassa palub kontrollida oma meenehanke seaduslikkust

Töötukassa juhatus kinnitas töötuskindlustushüvitise maksimumsuuruse 2016. aastal. Alates 1. jaanuarist 2016 muutus ka töötutoetuse päevamäär. Töötuskindlustushüvitist on 2016. aastal võimalik saada maksimaalselt 1303 eurot ja 86 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 201

Lääne-Virumaa | Töötukassa

Aktsiaselts Eesti Loots moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2000. a korraldusega nr 921-k. Enne Eesti Lootsi moodustamist osutas lootsiteenust Laevaliikluse Juhtumise Keskus, mille tegevus on lõpetatud alates 31. detsembrist 2000. a vastavalt Teede- ja Sideministeeriumi 31. oktoobri 2000. a määrusele nr 86.

Töötukassa | Peep Raju

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja.

Keskkontor ja juhatus | Töötukassa

Kui vähenenud töövõimega töötaja vajab terviseprobleemide tõttu töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks abivahendit, siis töötukassa hangib selle. Abivahendite hulka kuuluvad näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid.

Juhatus | Töötukassa

Töötukassa tegevjuhtimise eest vastutab neljaliikmeline juhatus. Eesti Töötukassa juhatuse esimees on Meelis Paavel. Eesti Töötukassa registreerimisnumber riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutuste riiklikus registris on 74000085.