Turvakoolituse Õppekeskus - Meie turvakoolituse keskusest

Meie partnerid. Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Täiskasvanute koolitus. Keelekursused. Inglise keel; Soome keel; Prantsuse keel; Eesti keel (uued rühmad) Kohustuslikud väljaõppekursused; Ärikoolitused; Arvutikursused; Süsteemne psühholoogia.

Erakool Are Koolitus

Töötukassa koolituskaart Pakume töötutele koolitust isikustatud koolituskaardi alusel! Lugupeetud koolituskaardi omanikud, tutvuge kursustega meie kodulehel, võtke julgesti ühendust ja küsige õppekava!

Koolitused | Töötukassa töötukassa partnerid

Oleme töötukassa partnerid. Kontaktisikud: Jekaterina Afanasjeva OÜ Vestleja juhatuse liige. Jefim Titijevski. Kursustekorraldaja. Ella Nikolskaja. Raamatupidaja. Voog. Tee ise koduleht!

Esileht – VESTLEJA

“Meil kehtivad kõige tavalisemad uudisväärtuse kriteeriumid. Juba mõne aasta oleme lähtunud, et ERRi uudiste tarbija saaks müravaba pildi sellest, mis maailmas toimub.”

VÕLANÕUSTAJAD MTÜ.

VÕLANÕUSTAJAD MTÜ : Mittetulundusühing Võlanõustajad on asutatud suurte kogemustega võlanõustajate poolt 2011.aasta alguses. 2010. aastast alates oleme

Töötukassa

MTÜ TK & Partnerid on olnud alates 2010. aastast Eesti Töötukassa lepingupartneriks mobiilse nõustamisteenuse MOBI osutamisel Pärnumaa eri valdades ning aaastal 2011 töötute psühholoogilise nõustamise ja töötute alkoholisõltlaste psühholoogilise nõustamise teenuste osutamisel nii …

Turvakoolituse Õppekeskus - Meie turvakoolituse keskusest

Partnerid. Täname koostöö eest Fresh Marketing OÜ ja Veelmart OÜ. Tekstid põhinevad Liisi Toom, Persoonibrändi Agentuur OÜ loodud tekstidel. Arenduspartneriks on Trinidad Wiseman OÜ. Eesti Töötukassa andmekaitsetingimused.

Töötukassa partnerid « Hiiu Leht

Töötukassa eesmärk • Viia ellu tööpoliitikat,et tagada: – tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive; – pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine. • Töötukassa missioon on toetada tööja töötajaleidmisel Usume, et igale inimesele on olemas sobiv töö, mis tagab tema

Töötukassa koostööpartnerina tööandjale ja tööotsijale

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

Eesti Töötukassa

Töötukassa võimaldab sellist e-õpet, kus saate koolitajaga suhelda, kodutöösid esitada ning koolitaja tagasisidet nendele. Koolitusvajadust hindate ja analüüsite koos konsultandiga. Lähtudes nii teie vajadustest kui ka tööturu olukorrast (kasutades OSKA uuringusüsteemi ja tööjõuvajaduse baromeeterit ) lepite koostöös