SFOS
Nimelt, riik maksab vähenenud töövõimega töötajate eest osa sotsiaalmaksu ise ning alates 1. juulist liigub ka see töötukassa alla ja saab lihtsama korralduse. Kui praegu tuleb tööandjatel sotsiaalmaksu hüvitamise taotlus esitada iga kuu, siis edaspidi üks kord ühe vähenenud töövõimega töötaja eest.
Töövõimereform | Sotsiaalkindlustusamet töötukassa taotlus
Taotlus kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks *.doc (50 KB, DOC) *.pdf (263.65 KB, PDF) Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks või lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeas
Images of Töötukassa Taotlus töötukassa taotlus
• Taotluse esitamise päevaks loetakse päev, millal taotlus esitatakse Töötukassale või Sotsiaalkindlustusametil. • Töövõime hindamise otsus tehakse 30 tp jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. • Puude raskusastme tuvastamise otsus tehakse 15 tp jooksul eksperdiarvamuse ja töötukassa tehtud töövõime hindamise
SFOS
Eesti Töötukassa loaga ning palgakriteeriumit täites. Enne elamisloa taotlemist tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile iduettevõtte hindamiseks. Eksperdikomisjon annab arvamuse, kas tegemist on iduettevõttega, 10 tööpäeva jooksul pärast taotlejalt kõigi nõutud andmete ja tõendite saamist. Iduettevõtte määratlusele vastavuse
Töövõimereform ja puude tuvastamine tööealisel inimesel
Taotlus kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks *.doc (50 KB, DOC) *.pdf (263.65 KB, PDF) Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks või lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeas
E-teenused - eesti.ee
E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!
Blanketid | Sotsiaalkindlustusamet
Posti teel kojukandega Eesti Töötukassa kulul minu aadressil, kuna olen sügava puudega ja: mul on liikumistakistus ma elan hajaasustusalal ja pangateenus on mulle raskesti kättesaadav. Põhjendage oma soovi Juhul, kui taotlete posti teel kojukannet Eesti Töötukassa kulul, palun märkige ülaltoodud maksevii-
Logi sisse | Töötukassa
SFOS
Puudega inimesele | Sotsiaalkindlustusamet
Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks linna- või vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub toetuse taotleja tegelik elukoht. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et kohalikel omavalitsustel on õigus määrata kindlaks vastuvõtuajad, millal taotlusi toetuse saamiseks vastu