Töötukassa koolitused

Tasulised koolitused Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub täiskasvanute koolitust sellistel suundadel nagu elektrotehnika ja energeetika, arvutikasutus, teenindus, äri, mehaanika ja metallitöö, majutamine ja toitlustamine, kaevandamine ja rikastamine, keemia ja protsessitehnoloogia, ehitus. Õppimine toimub eesti ja vene keeles.

Tasulised koolitused | kutsehariduskeskus.ee | Me aitame

Töötukassa koolitused ei tohiks avaneda kergekäeliselt töötule, kes soovib koolitusel ainult silmaringi laienda või arvab, et Töötukassa koolituskaart on pilet heaks ajaveetmiseks. Inimesed, kes tulevad koolitusele, peaksid eelnevalt teadma, missugused oskused-teadmised neil peavad olema peale koolitust, miks nad seda koolitust vajavad

Tasuta kursused | Haridus- ja Teadusministeerium

Koolituskaardi koolitajate otsing. Kui olete konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamises, saate ühe võimalusena sobiva koolituse otsida käesolevalt leheküljelt.

Tasuta koolitused -Tallinna Tööstushariduskeskus

Tasuta koolitused Koolitusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames. 2020 aasta täienduskoolituse RKT tellimus (HTM nr 9.4-6.2.1/19/3422; 13.09.2019) on koostamisel.

EV Koolitus | Koolitused ja kursused

Tasuta kursused Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Images of Toeoetukassa Tasuta koolitused

Registreerida saab tel. 6210 360, 554 5529 või elektrooniliselt aadressil: koolitus@ev.ee NB! Meil on tasuta parkimise võimalus! Kursused: *Koolituse alguskuupäevad võivad …

Tasuta e-koolitused | Töötukassa

PLANEERITUD TASUTA KOOLITUSED SÜGIS 2019 (registreerumine avatud): Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Home — Tööta ja õpi

Sellele lehele oleme koondanud viiteid erinevate tasuta e-õppe võimaluste kohta. Paremalt "Kasulike linkide" alt leiate viiteid ka teistele täiskasvanutele mõeldud tasuta õppimisvõimalustele. Tasuta e-koolitused | Töötukassa

Tasuta koolitused -Tallinna Tööstushariduskeskus töötukassa tasuta koolitused

Töötasin aastaid traktoristina, kuni tervise tõttu operatsioonilauale sattusin. Sõber pakkus kergemat tööd – elektrikuna, ja soovitas Töötukassa tasuta koolitusi. Sealt suunati mind Väimela kutsehariduskeskusesse elektriku täiendkursusele. Õpe kestis paar kuud, aga mul õnnestus palga säilitamiseks samal ajal ka tööl käia.

töötukassa koolitused - Perekooli Foorum

Ei ole mingit kahtlust, et hea koolitus tasub end ära ja teenib tagasi. Oleme oma koolitusprogrammi loonud selleks, et saaksid olla võimalikult edukas.

- Koolitused

Kui selgub, et teil ei olnud õigust tööturukoolitusel osaleda (nt ei olnud teil koolitusele suunamise hetkel õigust töötuna arvel olla vms), nõuab töötukassa teilt tagasi koolitusel osalemisega seotud kulu (koolituse maksumus ning selle osutamisega seotud toetused: stipendium ning sõidu- ja majutustoetus).

Eesti parimad koolitused | Koolitusinfo.ee

Projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames toimuvad täiskasvanute tööalased kursused, mis on tellitud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt ning on kursuslastele tasuta. PÄRNU SAKSA TEHNOLOOGIAKOOL ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI PARTNER!

Tasuta tööalased koolitused töötukassa tasuta koolitused

Koolitused töötutele. Töötutele pakub tasuta tööturukoolitust Eesti Töötukassa. Selleks, et saada Eesti Töötukassa tööturukoolitusele, peab töötu eelkõige aktiivselt tööd otsima. Koolitusi pakutakse juhul, kui tööotsimise tulemusel on selgunud, et töölesaamiseks on vaja omandada või …

Täiendusõpe - Koolituskalender töötukassa tasuta koolitused

Tasuta koolitused Koolitusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames. 2020 aasta täienduskoolituse RKT tellimus (HTM nr 9.4-6.2.1/19/3422; 13.09.2019) on koostamisel.