ET: EESTI KEELT KÄSITLEV LISA ALLIKAD JA VIITAMINE IATE-s

Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis TalTechis kehtivad erinevates teaduskonda des erinevad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid. Vastavad juhendid on …

Viitamine - emaze.com

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

KUIDAS KIRJUTADA JA KAITSTA EDUKALT LÕPUTÖÖD

Viitamine Allmärkuste lisamine 1. Lisage allmärkustena selgitused peatükis SISSEJUHATUS olevatele lühenditele ÜRO, EENet, TTÜ. Selleks märgistage sõna ÜRO ja valige Viited > Lisa allmärkus. Sõna ÜRO taha tehakse väikselt number ja sisestuskriips hüppab lehe alläärde. Kirjuta sinna selgituseks Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. 2.

Viitamine kirjalikes töödes,

TTÜ esileht Asutused Viitamine. Kasutatud kirjanduse nimestik üliõpilastöö lõpus peab sisaldama kõiki allikaid, millele on töös viidatud ja vastupidi – igale loetelus leiduvale allikale peab töös leiduma viide. Viidata tuleb nii trüki- kui elektroonilistele allikatele. Eestis ei ole kasutusel üldkehtivat viitamisstiili.

Magistritööle viitamine! - Perekooli Foorum viitamine ttü

Numbriline viitamine – tekstisisene viide on nurksulgudes number – [2] – ning kasutatud allikad on esitatud nummerdatult nende esmakordse esinemise järjekorras. Numbrilise viitamise puhul saab viidete numbrid teksti kirjutada alles siis, kui töö on valmis ja kirjanduse loetelu lõplik.

Tõnismägi – Vikipeedia

Leheküljed kategoorias "Tallinna Tehnikaülikooli rektorid" Järgmised 12 lehekülge on selles kategoorias (kokku 12).

VIITAMINE 2 VIITAMISSÜSTEEMID 2.1. NIME/AASTA …

TTÜ Tallinna Kolledž, Tõnismägi 12/14 Tõnismägi on tänav Tallinna kesklinnas Tõnismäe asumis . Tänav algab Tõnismäelt Endla tänavalt ja Kaarli puiesteelt ning selle algust lõhestab kaheks ühesuunaliseks teeharuks Tõnismäe haljak , tänav lõpeb Pärnu maanteel .

Tallinna Tehnikaülikool – Vikipeedia

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž on Tallinna Tehnikaülikooli koosseisu kuuluv kõrgkool, mis asub Tallinnas aadressil Tõnismägi 14. Kolledži direktor on Udo Meriste.. Õppeasutuse eelkäija on 1993. asutatud Tallinna Kommertskool, mis ühines Tallinna Tehnikaülikooliga 1997. aastal (TTÜ Kõrgem Majanduskool). 2007. aastast tegutsetakse juba kolledžina.

Viitamine - Kollis viitamine ttü

1 ET: EESTI KEELT KÄSITLEV LISA ALLIKAD JA VIITAMINE IATE-s Viited peaksid olema võimalikult lühikesed, kuid piisavalt täpsed selleks, et viidatud info oleks võimalik uuesti üles leida.

Kategooria:Tallinna Tehnikaülikooli rektorid – Vikipeedia

Invitation to TalTech Workshop on Financial Challenges of Clean Shipping 27.11.2019. This event is organised to encourage interactions and deliberations on clean shipping solutions and potential ways to finance them and it targets stakeholders working in and with maritime industry including everyone interested in sustainable environmental solutions for the maritime industry.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Viitamine Allmärkuste lisamine Lisa allmärkustena selgitused peatükis SISSEJUHATUS olevatele lühenditele ÜRO, EENet, TTÜ. Selleks märgista sõna ÜRO ja vali Lisamine > Allmärkus. Sõna ÜRO taha tehakse väikselt number ja sisestuskriips hüppab lehe alläärde.

Viitamine - kizzuke.weebly.com

Tallinna Tehnikaülikool (lühendid TalTech ja TTÜ, varem TPI; rahvusvaheline lühend varem TUT) on avalik-õiguslik ülikool Tallinnas.Ülikooli aadress on Ehitajate tee 5.. Suurbritannia ettevõtte Quacquarelli Symonds septembris 2015 avaldatud QS World University Rankingsi põhjal on TTÜ maailma 650 parima ülikooli seas. Tehnikaülikoolide arvestuses on TTÜ maailma 50 parima hulgas.

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž – Vikipeedia

Viitamine väldib vastuollu minekut autorikaitseseadusega, võimaldab töö lugejal kontrollida esitatud andmete õigsust ning jälgida töös esitatud järeldusteni jõudmise käiku. Teiste autorite töödest pärit teavet edastatakse (viidatakse) peamiselt kahel viisil: refereeringu või tsitaadina.

Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu viitamine ttü

Tere! Kas keegi oskab aidata- kuidas korrektselt viidata kellegi teise magistritööle? Näide oleks hea:) Kas sa muidu oskad viidata? Kui jah, siis kellegi magistritööle viitamine käib …